سنوات خدمت

سنوات خدمت چیست و نحوه محاسبه سنوات خدمت سال 98
اخبار ایران
20/01/1398 - 16:30
سنوات خدمت چیست؟ مزایای پایان کار یا سنوات خدمت 98 به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟پایه سنواتی، مبلغ پایه سنواتی 98 چقدر است؟ پایه سنواتی 98 به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ تفاوت پایه سنواتی و سنوات خدمت چیست؟...