آذری جهرمی در برنامه دستخط:
21/07/1397 - 16:50
فیلترینگ به معنای رشد شبکه‌های اجتماعی داخلی نیست
وزیر ارتباطات در پاسخ به اظهار منتقدان در عدم حمایت از شبکه های اجتماعی بومی گفت: گروه های سیاسی عمدتا یک بهانه را به موضوعی برای مانور تبدیل می کنند و در مورد ما نیز سعی دارند بگویند وزیر ارتباطات از شبکه های بومی حمایت نمی کند این در حالی است که شبکه های اجتماعی بومی در بیانیه ای چندی پیش اعلام کردند که وزارت ارتباطات تنها نهادی است که به صورت کامل از ما حمایت کرده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فیلتر تلگرام بخشی از بی اعتمادی جامعه به پیام رسان های بومی را در بر داشت گفت: نباید فیلترینگ را مسیری برای رشد پیام رسان های داخلی بدانیم چرا که یک شهروند عادی که تا دیروز از یک سرویس دهنده در حال دریافت خدمات است چنانچه دسترسی اش از امروز از بین برود دچار نوعی بی اعتمادی می شود.
جهرمی با تاکید بر اینکه توانایی ایجاد ظرفیت هایی مانند تلگرام توسط جوانان در کشور ما وجود دارد، گفت: اما نباید توقعات جامعه را بالا ببریم.
وی گفت: در آذرماه سال ۹۶ در جلسه ای با مسئولان عالی رتبه تاکید کردم ظرفیت پیام رسان های بومی در کشور یک و نیم میلیون نفر است و آن زمان یکی از پیام رسان ها مدعی شده بود که ۴۰ میلیون مشترک را پوشش می دهد اما در دی ماه ۹۶ که در مقطعی تلگرام فیلتر شد آن پیام رسان به ظرفیت یک میلیون مشترک نرسیده بود که دچار مشکل شد.

فیلترینگ به معنای رشد شبکه های داخلی نیست
جهرمی گفت: در فروردین ۹۷ طی گزارشی به مجلس و دولت اعلام کردم ظرفیت توان داخلی در شبکه های پیام رسان ۱۰ برابر رشد کرده و این شبکه ها می توانند به ۱۵ میلیون مشترک سرویس بدهند.
وی با تاکید بر اینکه این شرکت ها تمامی ظرفیت های خود را به کار گرفته و از طرف وزارت ارتباطات نیز حمایت شده اند، بیان کرد: اینکه یک پیام رسان می گوید می توانم به تنهایی به ۲۰ میلیون مشترک سرویس بدهم یک پیام تبلیغاتی و غیرفنی است و به این شکل توقعات جامعه را بالا می بریم و باعث عدم اعتماد عمومی می شویم.
جهرمی گفت: عده ای دنبال این نیستند که پیام رسان های بومی در جامعه شکل بگیرد بلکه دنبال این هستند که توقعات جامعه را بالا برده و ظرفیت های داخلی خوب در جامعه را نادیده بگیرند.
وی با بیان اینکه عده ای از شکل گیری شبکه های اجتماعی در کشور ناراضی اند، خاطرنشان کرد: مدینه فاضله برخی قطع اینترنت است. این در حالی است که ظرفیت فضای مجازی برای بسیاری از اقدامات ظرفیت بسیار خوبی است و برای مثال در بسته شدن کانال های ضدانقلاب در حوادث دی ماه ۹۶ اجماع کاربران توئیتر و فشار افکار عمومی باعث بسته شدن کانال های ضدانقلاب توسط شبکه اجتماعی تلگرام شد.
جهرمی با بیان اینکه طی سال های اخیر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه پهن باند در کشور سرمایه گذاری شده است، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه ۱۰ درصد منافع این توسعه را نیز استخراج نکرده ایم چرا که فضای مجازی فقط شبکه اجتماعی نیست بلکه می تواند خدمات رسانی در سایر بخش های کشور را نیز تسهیل کند.
وی با بیان اینکه برای مخاطره فضای مجازی نیز فکر کرده و به آن عمل می کنیم، تاکید کرد: در حال راه اندازی زیست بوم حضور کودکان در فضای مجازی هستیم و تاکید بر ترویج فرهنگ استفاده درست از فضای مجازی داریم.
وی گفت: طرح مواجهه کودکان در فضای مجازی از سوی ایران در مجمع جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات طرح برتر شد و ما تاکید داریم راهکار اول و آخر در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی فیلتر نیست.

ایسوس

نظر شما چیست؟