برنامه زمان‌بندی خاموشی ناشی از قطع برق در تهران
17 تير 1397
شرکت توزیع نیروی برق تهران در پی خاموشی‌های مکرر و افزایش درجه حرارت، اطلاعیه‌ای را مبنی بر برنامه زمانبندی قطعی برق در مناطق مختلف شهر منتشر کرد. در ادامه این مطلب جدول زمان‌بندی خاموشی‌های ناشی از قطع برق در تهران را مشاهده کنید.

اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران درباره خاموشی‌های اخیر:

با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و پایداری دما و افزایش استفاده نامتعارف از سیستم‌های سرمایشی و به تبع آن افزایش بار شبکه و نیز عدم رعایت الگوی مصرف توسط برخی مشترکان، ناگزیر به اعمال مدیریت اضطراری بار در شبکه در برخی ساعات هستیم.
لازم به ذکر است که عوامل تاثیرگذار بر اعمال مدیریت بار شبکه، همکاری و کاهش مصرف توسط مشترکان، افزایش دما و ظرفیت شبکه می‌باشد.
بنابراین با توجه به این موارد، زمان اعمال خاموشی‌ها کاملا احتمالی بوده و پیش بینی مدیریت اضطراری بار شبکه، ممکن است کمتر یا بیشتر از پیش‌بینی انجام شده و یا حتی در صورت صرفه‌جویی از سوی مشترکان، اعمال نگردد.
این شرکت از مشترکان فهیم خود انتظار دارد با تنها 10 درصد صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف " 12 الی 17 و 20 الی 23 "، و انتقال مصارف غیر ضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری رسانند.

برنامه زمان‌بندی خاموشی ناشی از قطع برق در تهران:

برای مشاهده باکیفیت جدول زمان بندی خاموشی های ناشی از قطع برق در تهران روی جدول مورد نظر کلیک کنید. 

جدول زمان‌بندی خاموشی‌های تهران - ساعت 11-13

جدول زمان‌بندی خاموشی‌های تهران

جدول زمان‌بندی خاموشی‌های تهران - ساعت 13-15

جدول زمان‌بندی خاموشی‌های تهران

جدول زمان‌بندی خاموشی‌های تهران - ساعت 15-17

جدول زمان‌بندی خاموشی‌های تهران

جدول زمان‌بندی خاموشی‌های تهران - ساعت 17-18

جدول زمان‌بندی خاموشی‌های تهران