ضمیمه آنلاین مقاله «آشنایی با رشته علوم کامپیوتر» در شماره 197 ماهنامه
جدول دروس رشته علوم کامپیوتر
فهرست کامل سرفصل‌ها و منابع درسی پیشنهادی وزارت علوم برای رشته علوم کامپیوتر.

دروس رشته کامپیوتر

جدول‌های1 و 2 و 3 و 4 به ترتیب شامل فهرست دروس عمومی، پایه، اصلی و تخصصی هستند. دروس عمومی مانند زبان انگلیسی یا فارسی یا دروس دینی هستند و برای تمام رشته‌های دوره کارشناسی در ایران یکسانند. دروس پایه نیز کمابیش برای اغلب رشته های علمی و فنی در ایران مشابه‌اند و شامل چند درس ریاضی و فیزیک پایه هستند. پایه ریاضی رشته علوم کامپیوتر درس ریاضیات گسسته است که تار و پود الگوریتم‌های کامپیوتری بر روی آن بنیان گذاشته شده است. مهمترین دروس این رشته دو بحث پایه‌ای هستند. یکی «مبانی و اصول کامپیوتر» که در این شماره از ماهنامه درباره اهمیت آن مطالبی داریم و دیگری درس «ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها» است که در شماره‌های آتی مجله درباره آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

دانلود جدول دروس رشته علوم کامپیوتر

فایل پیوست: 

برچسب: