ماهنامه شبکه 197
ماهنامه شبکه با پرونده ویژه "داده‌های بزرگ؛ فردای بزرگ‌تر" منتشر شد. در مقاله اول پرونده ویژه این شماره این ابتدا به شما می‌گوییم بزرگ داده‌ها چه هستند و چه تاثیری بر صنایعی همچون نرم‌افزار و اینترنت اشیا دارند. در ادامه به شما روندهای برتر این حوزه‌ را معرفی خواهیم کرد. در مقاله سوم به شما می‌گوییم برای آن‌که به یک متخصص بزرگ داده‌ها تبدیل شوید به چه ملزوماتی نیاز دارید. در ادامه به پرسش‌های شاخص کسب‌وکارها و باورهای اشتباهی که پیرامون بزرگ داده‌ها پدید آمده‌اند نگاهی خواهیم داشت و در نهایت به فرصت‌های شغلی این حوزه به‌طور اجمالی نگاهی خواهیم کرد. در مجموع این پرونده ویژه اطلاعات پایه در خصوص بزرگ داده‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد.