جدول دروس رشته علوم کامپیوتر

جدول دروس رشته علوم کامپیوتر
بهروز نوعی پور
دانش کامپیوتر
22 مهر 1396
فهرست کامل سرفصل‌ها و منابع درسی پیشنهادی وزارت علوم برای رشته علوم کامپیوتر.