لامبداهای پایتون به همراه نگاشت، فیلتر و کاهش
توابع لامبدا در پایتون چیستند و چگونه از آن‌ها استفاده کنیم؟
در زبان برنامه‌نویسی پایتون، لامبدا یا تابع مقداری ناشناخته، یک نوع تابع بی‌نام است که به شکل کوتاه‌تری نسبت به توابع عادی استفاده می‌شود. لامبداها با هدف تعریف سریع و آسان توابع کوچک و محدود استفاده می‌شوند. در این مطلب با نحوه تعریف این توابع و استفاده از آن‌ها در پایتون آشنا می‌شویم.

1606683296_1_0.gif

توابع لامبدا چیستند؟

توابع لامبدا (lambda functions) در پایتون به صورت تابع‌های بی‌نام و کوتاه تعریف می‌شوند. این توابع به صورت تک خط نوشته می‌شوند و می‌توانند در جایی که نیاز به تابعی کوچک و یکبار مصرف داریم، مورد استفاده قرار گیرند. توابع لامبدا به صورت زیر تعریف می‌شوند:

lambda arguments: expression

در اینجا "arguments" لیستی از پارامترهای ورودی تابع هستند و "expression" عبارتی است که محاسبه شده و به عنوان خروجی تابع برگردانده می‌شود. برای مثال، می‌توانیم یک تابع لامبدا برای جمع دو عدد تعریف کنیم:

add = lambda x, y: x + y

از این پس، می‌توانیم تابع add را به عنوان یک تابع معمولی استفاده کنیم:

result = add(3, 5)  # نتیجه: 8

توابع لامبدا معمولا در مواردی که نیاز به تابعی ساده و کوتاه داریم، مانند تابع‌های مرتب‌سازی، فیلترکردن لیست‌ها و تبدیل توابع، استفاده می‌شوند. مزیت استفاده از لامبداها این است که اجرای کدها را کوتاه‌تر و ساده‌تر می‌کنند و نیازی به تعریف تابع‌های جداگانه وجود ندارد.

لامبداهای پایتون به همراه نگاشت، فیلتر و کاهش

در پایتون، لامبداها به همراه توابع نگاشت (map)، فیلتر (filter) و کاهش (reduce) می‌توانند استفاده شوند. این توابع به همراه لامبداها ابزارهای قدرتمندی برای کار با لیست‌ها و داده‌های ترتیبی را فراهم می‌کنند. تابع نگاشت (map) با استفاده از یک لیست و یک تابع لامبدا، هر عنصر از لیست را به تابع لامبدا می‌دهد و نتایج را در یک لیست جدید برمی‌گرداند. به صورت کلی سینتکس این تابع به صورت زیر است:

map(lambda arguments: expression, iterable)

مثال:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

squared_numbers = list(map(lambda x: x**2, numbers))

# squared_numbers = [1, 4, 9, 16, 25]

تابع فیلتر (filter) با استفاده از یک لیست و یک تابع لامبدا، عناصری را که شرط مشخص شده در تابع لامبدا را برآورده می‌کنند، در یک لیست جدید برمی‌گرداند. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

filter(lambda arguments: expression, iterable)

مثال:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

even_numbers = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, numbers))

# even_numbers = [2, 4]

تابع کاهش (reduce) با استفاده از یک لیست و یک تابع لامبدا، عناصر را به صورت تدریجی با هم ترکیب می‌کند و یک خروجی نهایی برمی‌گرداند. این تابع برای استفاده از آن باید از ماژول functools استفاده کنید. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

from functools import reduce

reduce(lambda arguments: expression, iterable)

مثال:

from functools import reduce

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

sum_of_numbers = reduce(lambda x, y: x + y, numbers)

# sum_of_numbers = 15

از توابع نگاشت، فیلتر و کاهش به همراه لامبداها می‌توان برای انجام عملیات‌های پیچیده‌تر و ترکیبی بر روی داده‌ها استفاده کرد.

فایده عملی لامبدا

لامبداها در پایتون و زبان‌های برنامه‌نویسی بسیار مفید و کارآمد هستند و برای موارد مختلفی استفاده می‌شود. اولین مورد کدهای کوتاه‌تر و خواناتر است. لامبداها به شما اجازه می‌دهند تا توابع کوچک را در یک خط کد تعریف کنید که باعث خوانایی و قابل فهم‌تر شدن کدها می‌شوند. لامبداها برای تعریف توابعی که یکبار مصرف هستند و نیازی به نام‌گذاری و تعریف جداگانه ندارند، مناسب هستند. بنابراین به شما امکان می‌دهند تا توابع را به صورت مستقیم در محل استفاده کنید و نیازی به نگهداری و مدیریت جداگانه آن‌ها نداشته باشید.

استفاده از لامبداها در توابع نگاشت، فیلتر و کاهش می‌تواند روند انجام عملیات محاسباتی را سریع و کارآمد کند. شما می‌توانید توابع ساده و محدودی را برای تطبیق با نیازهای خاص‌تان تعریف کنید و از قدرت لامبداها برای انجام عملیات‌های مورد نیازتان بهره ببرید. لامبداها به خصوص در برنامه‌نویسی تابعی (functional programming) مفید هستند. این الگوی برنامه‌نویسی برای تمرکز بر انجام عملیات روی داده‌ها استفاده می‌شود و لامبداها به عنوان توابع بی‌نام و انعطاف‌پذیر برای تعریف و استفاده از توابع در این رویکرد بسیار مناسب هستند.

لامبداها در برنامه‌نویسی چندرشته‌ای می‌توانند برای تعریف توابع کوتاه و بدون حالت مورد استفاده قرار بگیرند که باعث می‌شود که توابع بتوانند به طور مستقل و بدون تداخل در بین نخ‌ها اجرا شوند و بهبود عملکرد و کارایی برنامه را فراهم کنند. با توجه به این فواید، لامبداها به عنوان ابزاری کارآمد در پایتون برای کاهش طول کد، افزایش خوانایی و ایجاد کد قابل نگهداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، برنامه‌نویسان می‌توانند با استفاده از لامبداها، عملیات‌های پیچیده‌تر را به صورت ساده‌تر و فشرده‌تر پیاده‌سازی کنند.

مسائلی که هنگام استفاده از لامبدا باید در نظر داشت

هنگام استفاده از لامبداها در پایتون، برخی از مسائل و نکات را باید مدنظر داشته باشید. استفاده از لامبداها می‌تواند به کد خوانایی کمک کند، اما به طور مکرر برای کاهش طول کد‌ها استفاده شود. برای کدهای پیچیده و بلند، استفاده از توابع معمولی با نام‌گذاری مناسب بهتر است. لامبداها برای توابع ساده و کوتاه مناسب هستند، اما برای توابع پیچیده‌تر و با قابلیت‌های بیشتر، بهتر است از توابع معمولی استفاده کنید.

لامبداها به صورت پیش‌فرض نمی‌توانند متغیرها را در بلوک‌های خود به اشتراک بگذارند. بنابراین، اگر نیاز به اشتراک‌گذاری متغیرها در لامبداها دارید، باید از متغیرهای غیرمحلی (non-local) یا توابع پیشرفته‌تر استفاده کنید. استفاده از لامبداها در صورتی که بیش از حد پیچیده شوند، می‌تواند باعث کاهش خوانایی کدها شوند. بهتر است لامبداها را تا حدودی ساده و قابل مفهوم نگه دارید.

لامبداها باید بدون وابستگی به وابستگی‌های خارجی عمل کنند. این حرف به این معنا است که خروجی لامبدا تنها بر اساس ورودی‌های آن باید تعیین شود و نباید به وضعیت خارجی برنامه وابسته باشد. استفاده از نام‌های آرگومان‌ها در لامبداها می‌تواند خوانایی کدها را بهبود بخشد. به طور مثال، به جای lambda x, y: x + y می‌توانید lambda num1, num2: num1 + num2 را استفاده کنید. هنگام استفاده از لامبداها در توابع نگاشت، فیلتر و کاهش، مطمئن شوید که داده‌های ورودی به درستی اعتبارسنجی شده‌اند. رویکرد فوق کمک می‌کند تا از خطاهای احتمالی در اجرای لامبداها جلوگیری شود. با رعایت این نکات و مسائل، می‌توانید به طور موثرتری از لامبداها در پایتون استفاده کنید و از فواید آن‌ها بهره‌ ببرید.

چگونه از لامبدا برای کار با داده‌ها استفاده کنیم؟

استفاده از لامبداها برای کار با داده‌ها در پایتون می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد. برای درک بهتر موضوع اجازه دهید به چند مثال در زمینه استفاده از لامبدا برای کار با داده‌ها اشاره کنیم.

1. تابع نگاشت (Map Function): لامبداها را می‌توانید به عنوان آرگومان تابع map استفاده کنید. تابع map یک تابع و یک آرایه را به عنوان ورودی می‌گیرد و لامبدا را بر روی هر عنصر آرایه اعمال می‌کند. به عنوان مثال:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

squared_numbers = map(lambda x: x**2, numbers)

print(list(squared_numbers))  # خروجی: [1, 4, 9, 16, 25]

در این مثال، لامبدا lambda x: x**2 را بر روی هر عنصر آرایه numbers اعمال کرده و آرایه‌ای جدید با مقادیر مربع شده ایجاد می‌شود.

2. تابع فیلتر (Filter Function): لامبداها را می‌توانید به عنوان آرگومان تابع filter استفاده کنید. تابع filter یک تابع و یک آرایه را به عنوان ورودی می‌گیرد و لامبدا را بر روی هر عنصر آرایه اعمال کرده و عناصری که شرط لامبدا را برآورده می‌کنند را برمی‌گرداند. قطعه کد زیر این موضوع را نشان می‌دهد:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

even_numbers = filter(lambda x: x % 2 == 0, numbers)

print(list(even_numbers))  # خروجی: [2, 4]

در این مثال، لامبدا lambda x: x % 2 == 0 را بر روی هر عنصر آرایه numbers اعمال کرده و عناصری که بر 2 بخش‌پذیر هستند (عدد‌های زوج) را برمی‌گرداند.

3. تابع کاهش (Reduce Function): لامبداها را می‌توانید به عنوان آرگومان تابع reduce از ماژول functools استفاده کنید. تابع reduce یک تابع و یک آرایه را به عنوان ورودی می‌گیرد و تابع لامبدا را به ترتیب بر روی جفت عناصر آرایه اعمال می‌کند و نتیجه نهایی را برمی‌گرداند. به عنوان مثال:

from functools import reduce

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

sum_of_numbers = reduce(lambda x, y: x + y, numbers)

print(sum_of_numbers)  # خروجی: 15

در این مثال، لامبدا lambda x, y: x + y را بر روی جفت عناصر آرایه numbers اعمال می‌کند و نتیجه نهایی را به صورت مجموع عناصر آرایه برمی‌گرداند. این مثال‌ها تنها چند نمونه از کاربردهای لامبدا در کار با داده‌ها هستند. لامبداها می‌توانند در بسیاری از موارد مفید باشند، مانند مرتب‌سازی، تغییر شکل داده‌ها، فیلتر کردن و غیره. با استفاده از لامبداها و توابع داده‌های مبتنی بر آن‌ها مانند Map، filter و reduce  می‌توانید کدهای خود را کوتاه‌تر، خواناتر و قابل فهم‌تر کنید.

چگونه از لامبدا  در برنامه نویسی تابعی استفاده کنیم؟

همان‌گونه که اشاره کردیم لامبداها به عنوان توابعی بدون نام (anonymous functions) در برنامه‌نویسی استفاده می‌شوند. این توابع بدون نیاز به تعریف رسمی و نامگذاری قابل استفاده هستند و می‌توانند به عنوان آرگومان یا بازگشتی توابع دیگر استفاده شوند. یکی از کاربردهای گسترده لامبدا در برنامه‌نویسی تابعی، استفاده آن به عنوان آرگومان توابع بالاتر است. از کاربردهای رایج در این زمینه به موارد زیر باید اشاره کرد:

1. استفاده از لامبدا در تابع map:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

squared_numbers = map(lambda x: x**2, numbers)

print(list(squared_numbers))  # خروجی: [1, 4, 9, 16, 25]

در این مثال، لامبدا lambda x: x**2 به عنوان تابعی بدون نام در تابع map() استفاده شده است. تابع map لامبدا را بر روی هر عنصر آرایه numbers اعمال می‌کند و آرایه‌ای جدید با مقادیر مربع شده ایجاد می‌شود.

2. استفاده از لامبدا در تابع filter:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

even_numbers = filter(lambda x: x % 2 == 0, numbers)

print(list(even_numbers))  # خروجی: [2, 4]

در این مثال، لامبدا lambda x: x % 2 == 0 به عنوان تابعی بدون نام در تابع filter() استفاده شده است. تابع filter لامبدا را بر روی هر عنصر آرایه numbers اعمال می‌کند و عناصری که شرط لامبدا را برآورده می‌کنند (عدد‌های زوج) را برمی‌گرداند.

3. استفاده از لامبدا در تابع sorted:

names = ['John', 'Alice', 'Bob', 'David', 'Catherine']

sorted_names = sorted(names, key=lambda x: len(x))

print(sorted_names)  # خروجی: ['Bob', 'John', 'Alice', 'David', 'Catherine']

در این مثال، لامبدا lambda x: len(x) به عنوان تابعی بدون نام در تابع sorted استفاده شده است. تابع sorted لامبدا را بر روی هر عنصر آرایه names اعمال می‌کند و عناصر را بر اساس طول آن‌ها مرتب می‌کند.

موارد یاد شده تنها چند نمونه از کاربردهای لامبدا در برنامه‌نویسی تابعی هستند. همچنین، با استفاده از لامبداها می‌توانید توابعی را به عنوان آرگومان به توابع دیگر پاس بدهید، از توابع بازگشتی استفاده کنید و در بیان شرایط و قوانین پیچیده‌تر نیز از آن‌ها کمک بگیرید.

ماهنامه شبکه را از کجا تهیه کنیم؟
ماهنامه شبکه را می‌توانید از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و نیز از دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه نمائید.

ثبت اشتراک نسخه کاغذی ماهنامه شبکه     
ثبت اشتراک نسخه آنلاین

 

کتاب الکترونیک +Network راهنمای شبکه‌ها

  • برای دانلود تنها کتاب کامل ترجمه فارسی +Network  اینجا  کلیک کنید.

کتاب الکترونیک دوره مقدماتی آموزش پایتون

  • اگر قصد یادگیری برنامه‌نویسی را دارید ولی هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارید اینجا کلیک کنید.

ایسوس

نظر شما چیست؟