تماشا کنید: سطل آشغالی که زباله های آشپزخانه را به کود تبدیل می‌کند
20 آذر 1396
آشپزخانه قلب تولید زباله هر خانه است؛ چه‌قدر خوب می‌شد اگر از این زباله‌هابی بی‌مصرف در راه درست استفاده می‌شد...

به‌تازگی سطل آشغالی مخصوص زباله‌های آشپزخانه ساخته شده که می‌تواند زباله‌های مواد خوراکی را به کود تبدیل کند. این سطل آشغال جالب پسماند مواد غذایی را تکه تکه کرده و در طی چند روز زباله‌های بی‌مصرف را به کودی مفید برای گیاهان تبدیل می‌کند. 

برچسب: