چاپ‌گر سه‌بعدی که خوراک‌های لذیذ برایتان چاپ می‌کند + ویدیو
ده سال پیش زمانی که در یک فیلم علمی تخیلی می‌دیدیم با زدن چند دکمه انواع خوراکی‌‌های لذیذ از درون یک دستگاه ظاهر می‌شود کلی ذوق می‌کردیم و آرزوی داشتن این جعبه جادویی را در آشپزخانه داشتیم ولی به خود می‌گفتیم این چیزها برای فیلم هاست! اکنون زمانه تغییر کرده و تکنولوژی بسیار سریع‌تر از آنچه فکر می‌کردیم پیشرفت کرده است...

این روز‌ها اختراعات و محصولات متنوعی را می‌بینیم که روزگاری تخیلی بیش نبود. بدون شک یکی از کاربردی‌ترین و جذاب‌ترین اختراعاتی که می‌تواند تحول عظیمی در زندگی ایجاد کند همین چاپ‌گر خوراکی است. ( اگر مجرد باشید و مذکر هم باشید که اصلا این دستگاه لطفی است به سلامتتان! ) 

برچسب: