Structured Query Language

زبان SQL چیست و در چه زمینه‌هایی استفاده می‌شود؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
برنامه نویسی
10/11/1402 - 16:25
زبان پرس‌وجوی ساخت‌یافته SQL سرنام (Structured Query Language) یک زبان برنامه‌نویسی است که برای مدیریت و تعامل با پایگاه داده‌ها استفاده می‌شود. SQL به عنوان یک زبان استاندارد برای پرس و جو (Query)،...