My Cloud

ذخیره‌ساز‌های جدید My Cloud وسترن دیجیتال
فناوری شبکه
03/03/1394 - 14:48
شرکت وسترن دیجیتال چند NAS جدید به خانواده My Cloud خود افزود. My Cloud EX2100 و My Cloud EX4100 دو ذخیره‌ساز جدید هستند که برای بازار شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی شده‌اند.