D-Link DGS-3000-26TC

بررسی اختصاصی سوئیچ D-Link DGS-3000-26TC
میثاق محمدی‌زاده
فناوری شبکه
30/05/1394 - 19:22
خانواده سوئیچ‌هاي مديريتي لايه دو DGS-3000 شركت دي‌لينك مرز ميان شبكه‌هاي يك گيگابيتي و 10 گيگابيتي هستند و مي‌توانند شبكه‌هاي كابلي را با هزينه‌هاي معقول گسترش دهند. اين خانواده سه عضو به نام‌هاي...