‏ساعت کاری ادارات ‎

‏ساعت کاری ادارات ‎تهران - تغییر از 3 شهریور 1401
اخبار ایران
31/05/1401 - 19:35
هیئت‌دولت مصوب کرد که از 3 شهریور 1401 ساعت کاری ادارات تهران و 11 استان دیگر تغییر خواهد کرد. ...
‏ساعت کاری ادارات ‎تهران - تغییر از 21 خرداد
اخبار ایران
09/03/1401 - 21:20
هیئت‌دولت مصوب کرد که از اواخر خرداد 1401 ساعت کاری ادارات تهران و 11 استان دیگر تغییر خواهد کرد. ...
ساعت کاری ادارات در سراسر کشور تغییر خواهد کرد- پاییز 1401
اخبار ایران
19/08/1401 - 11:20
طبق لایحه‌ای که در حال تنظیم است بزودی در پاییز 1401 ساعت کاری ادارات تهران و 11 استان دیگر تغییر خواهد کرد. ...