کپی/ پِیست

با کپی/پیست در اندروید خداحافظی کنید!
حمید نیک‌روش
اخبار جهان
07/02/1396 - 22:18
یکی از ویژگی‌های فناوری مدرن که هر روز با آن سروکار داریم کپی/پِیست است ولی گوگل می‌خواهد با یک روش جدید به‌نام "کپی‌لِس پِیست" نیمی از این راه را کوتاه کند. آن‌ها در حال تست این روش روی...