کشتی پرنده

یک روبات عنکبوتی کشتی‌های پرنده را تعمیر می‌کند
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
16 مرداد 1395
آن‌چنان که تیم Skunk Works مستقر در لاکهیدمارتین گزارش داده‌اند، روش‌های قدیمی که برای تعمیر بالن‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند، دارای دو اشکال عمده هستند. اول آن‌که وقت‌گیر هستند و دوم‌ ‌آن‌که جواب...