کشب‌وکار

در محل کار هرگز این ۷ موضوع‌ را در گوگل جست‌وجو نکنید!
حمیدرضا تائبی
موفقیت و کارآفرینی
10/02/1396 - 11:10
بهتر است جست‌وجوهای عجیب و غریب خود را محدود به کامپیوتری کنید که در منزل دارید. در محیط کار بهتر است فقط و فقط به فکر کار باشید و از جست‌وجوی موضوعاتی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، اجتناب کنید.