پیچای

سایت افشا‌‌کننده ویکی لیکس هم هک شد!
بهنام علیمحمدی
امنیت
20/04/1395 - 16:27
"ویکی لیکس" یکی از سایت‌‌های پرهیاهو و پرحاشیه در جهان است که افشا‌گری‌های صریح و بی‌تعارف آن می‌تواند معادلات در جهان را تغییر دهد. به دنبال هک حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی افراد سرشناسی...