پیل سوختی هیدروژنی

شرکت مایکروسافت و Daimler به صورت مجزا اعلام کردند که استفاده از سلول‌های سوختی هیدروژنی راه‌حل بهتری برای تأمین انرژی در مراکز داده است. در حال حاظر این کار به کمک سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود.
اشتراک در پیل سوختی هیدروژنی
پشتیبانی توسط ایران دروپال