نصب لینوکس در ویندوز

چگونه با WSL لینوکس را در ویندوز نصب کنیم؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
26/06/1402 - 11:40
WSL سرنام Windows Subsystem for Linux یک قابلیت کاربردی در سیستم‌عامل ویندوز است که امکان اجرای توزیع‌های لینوکس را درون ویندوز فراهم می‌کند. با استفاده از WSL، می‌توانید محیط لینوکس را در ویندوز...