مخترع

داخل بدن‌تان میکروچیپ بکارید تا با یک اشاره همه درها باز شوند
حمید نیک‌روش
اخبار جهان
16/05/1396 - 20:52
همه ما وقتی می‌خواهیم در خانه را باز کنیم، خودروی‌مان را روشن کنیم و در محل کارمان را باز کنیم از دست‌مان استفاده می‌کنیم. یعنی به‌صورت فیزیکی دستگیره یا کلید را لمس می‌کنیم تا این کارها انجام شود...