محاسبه عیدی سال 98

نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 98
اخبار ایران
24/09/1397 - 15:15
در این مطلب نحوه محاسبه عیدی سال 98 و سال 99 در صورت اشتغال یک سال کامل و نحوه محاسبه عیدی سال 98 و 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه آموزش داده می‌شود. با ما همراه باشید.
عیدی و پاداش کارمندان دولت و کارگران در سال 98 چقدر است؟
اخبار ایران
23/09/1397 - 16:30
در این مطلب میزان عیدی و پاداش سال 98 کارمندان دولت و عیدی و پاداش کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند 95 و تاییدیه هیات وزیران و همچنین نحوه محاسبه حداقل و سقف عیدی و پاداش سال 98 را گردآوری...