مجازی‌ سازی شبکه

چرا مجازی‌سازی سرور به شرکت‌ها  در کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
27/10/1402 - 14:35
مجازی‌سازی سرور، فناوری قدرتمندی است که به شرکت‌ها امکان می‌دهد با استفاده از برخی فناوری‌های نرم‌افزارمحور، چند ماشین مجازی را بر روی تعداد محدودی سرور فیزیکی اجرا کنند. در این روش، سخت‌افزار سرور...