ماهنامه شبکه 234

ماهنامه شبکه 234 با پرونده ویژه «راهنمای خرید تجهیزات شبکه» منتشر شد
اخبار ایران
30 آبان 1399
در سرمقاله ماهنامه شبکه 234 در ادامه سری مقالات «نگاهی به 10 مهارت شناختی دنیای 2020» مبحث هوش هیجانی را ادامه دادیم. در فصل شاهراه اطلاعات درباره شبیه سازی امیدی برای مقابله با کرونا می‌خوانید، در...