ماهنامه شبکه 179

فهرست‌هایی‌ که تهیه نخواهم کرد
هرمز پوررستمی
اخبار
اخبار ایران
29 اسفند 1394
بیاییم در انتهای این سال پیچ‌درپیچ، کارهای بزرگ و بزرگ‌ترین‌ها را رها کنیم. چسبیدن به صفت‌های «تر» و «ترین»، متاسفانه یکی از سوغات‌های نه‌چندان سودمند دنیای جدید برای ما بوده است. شاید این دنیای...
ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه شبکه با 300 پیشنهاد، ترفند و نکته کاربردی منتشر شد
اخبار
اخبار ایران
25 اسفند 1394
به رسم هر ساله اولین شماره سال آینده که یک ویژه‌نامه نوروزی است را آخرین شب‌های اسفندماه منتشر کردیم تا علاقه‌مندان دنیای فناوری در ایام تعطیلات نیز از خواندن و دانستن و آموختن لذت ببرند. شماره 179...