شناخت مشتری

چرخش ایده‌محوری در فاز شناخت مشتریان چیست؟
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
استارت‌آپ
28/12/1397 - 07:35
اصطلاح شناخت/کشف مشتری (Customer Discovery) را می‌توانیم این‌گونه توصیف کنیم: چشم‌اندازی که موسس برای شرکت خود در نظر گرفته و بر مبنای فرضیه‌هایی درباره هر یک از مؤلفه‌های مدل کسب و کار به سراغ...