شرایط دریافت وام ودیعه مسکن

شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن 1401 چیست؟
اخبار ایران
19/02/1401 - 16:10
بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به بانک های عامل ابلاغ کرد. در ادامه به شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن 1401 اشاره شده است.
چگونه در سایت ودیعه مسکن ثبت نام کنیم؟
اخبار ایران
07/06/1400 - 08:45
وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه ای با معرفی سایت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام این طرح از 26 خرداد 1400خبر داد. برای اطلاع از شرایط اخذ وام کمک هزینه اجاره‌بها ادامه مطلب را مطالعه کنید.
راهنمای ثبت نام وام ودیعه مسکن در سال 1400
اخبار ایران
16/01/1400 - 13:45
وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه ای با معرفی سایت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام این طرح از 26 خرداد 1400خبر داد. برای اطلاع از شرایط اخذ وام کمک هزینه اجاره‌بها ادامه مطلب را مطالعه کنید.
مبلغ و شرایط وام کمک هزینه اجاره‌بهای مسکن مستاجران- خرداد 1400
اخبار
اخبار ایران
03/05/1399 - 02:55
وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه ای با معرفی سایت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام این طرح از 26 خرداد 1400خبر داد. برای اطلاع از شرایط اخذ وام کمک هزینه اجاره‌بها ادامه مطلب را مطالعه کنید. ...