سهام عدالت 98

چرا سود سهام عدالت واریز نشده
اخبار ایران
28/02/1398 - 02:50
اگر در سال‌های 84 تا 85 ثبت نام سهام عدالت را انجام دادید ولی تا کنون سودی به حساب شما واریز نشده در ادامه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه زمان واریز سود سهام عدالت به حسابتان را اعلام می...
آخرین اخبار واریز سود سهام عدالت در سال 98
اخبار ایران
24/02/1398 - 17:15
آخرین مرحله پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 96 آغاز شد. در این مطلب آخرین اخبار سود سهام عدالت سال 98، زمان پرداخت سود سهام عدالت سال 98 و مبلغ واریز سود سهام عدالت در سال 98 را می‌خوانید.