سرویس ابری

سرویس‌های ابری چه قابلیت‌هایی در اختیار کاربران قرار می‌دهند؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
06/10/1401 - 12:35
سرویس ابری به مجموعه‌ خدمات نرم‌افزارمحول و زیرساختی اشاره دارد که بر پایه ابر راه‌اندازی شده‌اند و از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از این سرویس‌ها به منظور ارائه زیرساخت...