روشن کردن کامپیوتر

وقتی کامپیوتر خود را روشن می‌کنید چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟
محسن آقاجانی
دانش کامپیوتر
17/10/1397 - 07:35
وقتی شما یک کامپیوتر را روشن می‌کنید، سیستم شما یک فرآیند بارگذاری را طی می‌کند که در اصطلاح خود راه انداز یا bootstrap نام دارد. در ادامه با اتفاقاتی که در پس زمینه در زمان شروع به کار یک سیستم...