رموز موفقیت کارآفرینان

۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان از زبان مدیرعامل کنونی مایکروسافت!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
02/01/1396 - 12:55
ساتیا نادلا مدیرعامل فعلی مایکروسافت است. او به عنوان جایگزین استیو بالمر در فوریه 2014 به این سمت منسوب شد، وی از آن زمان ویندوز 10 را راه‌اندازی کرد که در واقع جهشی بود که مایکروسافت را در موقعیت...