رمز غیرقابل معاوضه

رمز غیرقابل معاوضه (NFT) چیست و چگونه کار می‌کند؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
25/11/1400 - 12:15
رمز غیرقابل معاوضه NFT سرنام Non-Fungible Token چند وقتی است مورد توجه رسانه‌ها و کاربران قرار گرفته است، زیرا سازوکاری در اختیار افراد قرار می‌دهد تا بتوانند کارهای هنری خود را به نمونه دیجیتالی...