ربات روان درمانگر

این روبات روان درمانگر به شما می‎گوید افسرده هستید یا خیر!
محسن آقاجانی
اخبار جهان
05/03/1394 - 13:14
محققين دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مشغول تحقیق روی توانایی‎های یک روبات آزمایشی روان درمانگر به نام الی هستند. این روبات می‎تواند مشکلات شما را شنیده، و نشانه‎های احتمالی وجود افسردگی در شما را تشخیص...