ذاذه

برای ورود به عصر کلان داده‌ها آماده هستید؟
حمیدرضا تائبی
پرونده ویژه
17/11/1400 - 12:15
به عصر کلان داده‌ها (Big Data) خوش آمدید. کلان داده‌ها، منابع نفتی جدیدی هستند که همه شرکت‌های کوچک و بزرگ به دنبال استخراج آن هستند. اهمیت کلان داده‌ها به اندازه‌ای زیاد است که برخی کارشناسان آن‌را...