درصد بهره‌وری

این ۱۲ عادت قاتل بهره‌وری شما هستند
حمید‌ نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
21/11/1394 - 11:07
عادت‌‌ها به زندگی ما انسان‌ها شکل می‌دهند. برای رسیدن به یک توازن مناسب و در پی آن زندگی پربار که همراه با یک شغل خوب و راضی‌کننده و در عین حال طولانی‌مدت باشد؛ باید سعی کنیم خیلی از عادات خود به‌...