خرید توییتر

ایلان ماسک بار دیگر برای خرید توییتر خیز برداشت
اخبار جهان
13/07/1401 - 18:10
اگر اخبار دنیای فناوری را دنبال کرده باشید به خوبی از این مسئله آگاه هستید که چند ماه قبل ایلان ماسک قصد خرید توییتر را داشت، اما تغییر عقیده داده و اعلام کرد از تصمیم خود منصرف شده است. همین مسئله...