حواله‌های ایران خودرو

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات- آبان 99
اخبار ایران
خودرو
06 آبان 1399
طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات در آبان 99 آغاز شد. در ادامه به شرایط و جدول محصولات قابل ارائه در این طرح اشاره شده است.
طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات- دی 99
اخبار ایران
خودرو
18 دى 1399
طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات در دی 99 آغاز شد. در ادامه به شرایط و جدول محصولات قابل ارائه در این طرح اشاره شده است.
تاریخ اجرای طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات - آذر 99
اخبار ایران
خودرو
01 آذر 1399
طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات در آذر 99 آغاز شد. در ادامه به شرایط و جدول محصولات قابل ارائه در این طرح اشاره شده است.