تاریخ اجرای طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات - آذر 99
طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات در آذر 99 آغاز شد. در ادامه به شرایط و جدول محصولات قابل ارائه در این طرح اشاره شده است.

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات-آذر 99

ایران خودرو:

  • شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی، مطابق جدول پیوست اعلام شده‌ است؛ لازم است نمایندگان محترم در خصوص اطلاع رسانی بـه مشـتریان تعهـدات منقضـی اقـدام لازم را مبـذول فرمایند.

زمان فعال سازی تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات- آذر 99

  • روز شنبه مورخ 1 آذرماه 99 ساعت 10 صبح

شرايط تبديل تعهدات معوق ایران خودرو- آذر 99

  • این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده است.
  • در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی های ایران خودرو انجام خواهد شد.
  • جهت سایر تعهدات منقضی نیز که در جدول اعلام نشده،متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
  • لازم است دارندگان قراردادها جهت تعيين تكليف تعهدات نسبت به تبديل تعهدات به ساير خودروها مطابق جدول تبديل اقدام نمايند.

نكته مهم:

  • شرايط تبديل اين جدول برای تعهدات معوق كارتكس و بنام (شخصيت حقيقی و حقوقی) قابل انجام می باشد.

جدول شرايط تبديل تعهدات معوق ایران خودرو- آذر 99

طرح تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات-آذر 99

ایسوس

نظر شما چیست؟