حمله به اسنپ کرمان

حمله به دفتر اسنپ در کرمان
اخبار ایران
25/11/1396 - 21:35
در حالی که قرار بود از هفته آینده شرکت تاکسی‌رانی اینترنتی اسنپ در کرمان آغاز به فعالیت کند، دفتر تازه تاسیس این شرکت مورد هجوم عده‌ای قرار گرفت.