حداقل حقوق سال 97

عیدی و پاداش کارمندان دولت و کارگران در سال 98 چقدر است؟
اخبار ایران
23/09/1397 - 16:30
در این مطلب میزان عیدی و پاداش سال 98 کارمندان دولت و عیدی و پاداش کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند 95 و تاییدیه هیات وزیران و همچنین نحوه محاسبه حداقل و سقف عیدی و پاداش سال 98 را گردآوری...
ضریب حقوق سال 97 و حداکثر دستمزد کارمندان اعلام شد
اخبار ایران
18/02/1397 - 00:20
سازمان برنامه و بودجه مصوبه تعیین ضریب، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد. ...