حداقل حقوق سال 97

عیدی و پاداش کارمندان دولت و کارگران در سال 98 چقدر است؟
23 آذر 1397
در این مطلب میزان عیدی و پاداش سال 98 کارمندان دولت و عیدی و پاداش کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند 95 و تاییدیه هیات وزیران و همچنین نحوه محاسبه حداقل و سقف عیدی و پاداش سال 98 را گردآوری کرده‌ایم.
اشتراک در حداقل حقوق سال 97
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال