توزیع لینوکس ویژه کودکان

این پنج توزیع لینوکس برای کودکان ساخته شده است
حمیدرضا تائبی
کارگاه
28/09/1396 - 12:30
تا به امروز مقالات متعددی در خصوص آموزش برنامه‌نویسی به کودکان منتشر شده است و ما نیز در مقالات متعدد به شما گفتیم که آموزش برنامه‌نویسی به کودکان تا چه اندازه ضروری و مهم بوده و چرا والدین باید این...