برنامه درسی مدرسه تلویزیونی

جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- شبکه آموزش
اخبار ایران
22 شهريور 1399
زمان پخش برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی ایران از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش هفتگی برنامه‌های درسی دوره ابتدایی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401...
برنامه درسی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401
اخبار ایران
16 شهريور 1399
زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 در سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه‌ درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 1400- 1401 اشاره شده است.