اینترنت چشم‌ها

اینترنت چشم‌ها از راه رسید!
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
26/06/1395 - 11:29
در آینده‌ای نزدیک، هر یک از اشیایی که با ما تعامل دارند، می‌توانند دنیای پیرامون خود را مشاهده کنند. دیدن دنیای اطراف باعث خواهد شد سبک زندگی متفاوت شود و سطحی از آسایش و رفاه برای ما به ارمغان آید...