اکسس پوینت بیسیم

چگونه اکسس پوینت بی‌سیم خود را نصب و راه اندازی کنیم
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
15/04/1399 - 14:13
نقاط دسترسی بی‌سیم یا Wireless access points(به اختصار AP یا WAP) دستگاه‌های شبکه سازی هستند که این امکان را برای دستگاه‌های وای‌فای فراهم می‌‌کنند تا به یک شبکه سیمی‌‌ متصل شوند. آنها شبکه‌های...
چگونه از طریق یک اکسس پوینت بیسیم به اینترنت متصل شویم
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
12/04/1399 - 13:40
نقاط دسترسی بی‌سیم یا Wireless access pointsبه اختصار (AP یا WAP) دستگاه‌های شبکه سازی هستند که این امکان را برای دستگاه‌های وای‌فای فراهم می‌‌‌کنند تا به یک شبکه سیمی و اینترنت‌‌‌ متصل شوند. شما بعد...
چگونه اکسس پوینت بی‌سیم خود را پیکربندی کنیم
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
06/04/1399 - 09:40
بعد از نصب و راه اندازی یک اکسس پوینت بی‌سیم (WAP) لازم است که این دستگاه را متناسب با شبکه خانگی خود پیکربندی کنید.