ارتباط سالم تر با گوشی همراه

چگونه اعتیاد به موبایل را ترک کنیم؟
مهسا قنبری
ترفند موبایل
24 اسفند 1398
افراد به طور متوسط هر روز چهار ساعت از وقت خود را با گوشی‌های همراهشان می‌گذرانند، ما معتاد به گوشی‌هایمان هستیم، اما این فقط تقصیر ما نیست. اپ‌های به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ترکیب شیمیایی مغز ما...