آزادی عمل

پنج علامتی که نشان می‌دهند شما ذاتا یک کارآفرین هستید
حمیدرضا تائبی
موفقیت و کارآفرینی
15/01/1396 - 10:50
کارآفرینان خلاق و موفق اغلب افراد مستعدی‌اند که به دنبال آزادی عمل در انجام کارهای خود هستند. افرادی که می‌دانند به دنبال چه هستند.