به‌همراه راهنمای فعال سازی
راهنمای خرید بسته‌های اینترنت سیم کارت دائمی رایتل- زمستان 1400
رایتل سرویس های متنوعی از اینترنت روزانه،هفتگی،ماهانه،دو ماهه،سه ماهه،شش ماهه و سالانه سیم کارت های دائمی/اعتباری/دیتا متناسب با نیاز کاربر ارائه داده است.در این مطلب به بسته های اینترنت ساعتی و نامحدود سیم کارت دائمی اشاره شده است.

مطلب پیشنهادی

خرید شارژ رایتل
روش‌های مختلف خرید شارژ رایتل

 

مطلب پیشنهادی

معرفی و راهنمای خرید بسته‌های اینترنت سیم کارت دیتا رایتل
به‌همراه راهنمای فعال سازی و خرید آنلاین

بسته های اینترنت رایتل- زمستان 1400

با پایان یافتن حجم اینترنت بسته آغازین، شما می‌توانید مطابق نیاز خود، هر یک از بسته‌های مندرج در جدول های زیر را خریداری و به میزان قابل توجهی در هزینه مصرفی اینترنت، صرفه‌جویی کنید.
برای خرید و فعال‌سازی هر کدام از بسته‌‌ها می‌توانید از روش‌های زیراستفاده کنید:


 جدول بسته‌های اینترنت ساعتی و نامحدود رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت نامحدود رایتل (نیم ساعته) 2 تا 7 صبح- قیمت 600 تومان - خرید آنلاین اینترنت نامحدود رایتل

اینترنت نامحدود رایتل (نیم ساعته)- قیمت 3500 تومان - خرید آنلاین اینترنت نامحدود رایتل

اینترنت نامحدود رایتل (4 ساعته) 2 تا 7 صبح- قیمت 3500 تومان - خرید آنلاین اینترنت نامحدود رایتل

اینترنت نامحدود رایتل (3 ساعته)- قیمت 9000 تومان - خرید آنلاین اینترنت نامحدود رایتل

اینترنت نامحدود رایتل (1 روزه) 6 تا 12 ظهر- قیمت 2000 تومان - خرید آنلاین اینترنت نامحدود رایتل

اینترنت نامحدود رایتل (7 روزه) 6 تا 12 ظهر- قیمت 7500 تومان - خرید آنلاین اینترنت نامحدود رایتل

اینترنت نامحدود رایتل (7 روزه)- قیمت 50.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت نامحدود رایتل

اینترنت نامحدود رایتل (30 روزه) 3 تا 9 صبح- قیمت 15.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت نامحدود رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت ساعتی و نامحدود رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 جدول بسته‌های اینترنت روزانه رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت روزانه رایتل (50 مگابایت 1 روزه- قیمت 1400 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (100 مگابایت 1 روزه)- قیمت 2000 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (200 مگابایت 1 روزه)- قیمت 3000 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (300 مگابایت 1 روزه)- قیمت 3700 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (500 مگابایت 1 روزه)- قیمت 4700 تومانخرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (150 مگابایت 3 روزه)- قیمت 3300 تومانخرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (300 مگابایت 3 روزه)- قیمت 4900 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (1 گیگابایت 1 روزه) 2 تا 7 صبح- قیمت 8000 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (3 گیگابایت 1 روزه)- قیمت 9500 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (1 گیگابایت 1 روزه)- قیمت 6200  تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (1.5 گیگابایت 1 روزه)- قیمت 7000 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (1 گیگابایت 3 روزه)- قیمت 8200 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

اینترنت روزانه رایتل (3 گیگابایت 3 روزه)- قیمت 11.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت روزانه رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت روزانه رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 جدول بسته‌های اینترنت هفتگی رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت هفتگی رایتل (200 مگابایت هفتگی)- قیمت 4.100 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

اینترنت هفتگی رایتل (300 مگابایت هفتگی)- قیمت 5.300 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

اینترنت هفتگی رایتل (500 مگابایت هفتگی)- قیمت 6.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

اینترنت هفتگی رایتل (1 گیگابایت هفتگی)- قیمت 9.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

اینترنت هفتگی رایتل (2 گیگابایت هفتگی)- قیمت 11.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

اینترنت هفتگی رایتل (3 گیگابایت هفتگی)- قیمت 13.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

اینترنت هفتگی رایتل (6 گیگابایت هفتگی)- قیمت 18.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

اینترنت هفتگی رایتل (3 گیگابایت هفتگی) 2 تا 7 صبح- قیمت 2.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

اینترنت هفتگی رایتل (نامحدود هفتگی)- قیمت 50.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت هفتگی رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت هفتگی رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 جدول بسته‌های اینترنت 15 روزه رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت 15 روزه رایتل (700 مگابایت)- قیمت 8.500 تومان - خرید آنلاین اینترنت 15 روزه رایتل

اینترنت 15 روزه رایتل (1.5 گیگابایت)- قیمت 11.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 15 روزه رایتل

اینترنت 15 روزه رایتل (3 گیگابایت)- قیمت 15.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت 15 روزه رایتل

اینترنت 15 روزه رایتل (5 گیگابایت)- قیمت 17.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت 15 روزه رایتل

اینترنت 15 روزه رایتل (12 گیگابایت)- قیمت 7.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 15 روزه رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت 15 روزه رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 جدول بسته‌های اینترنت ماهانه رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت ماهانه رایتل (500 مگابایت)- قیمت 6.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (1 گیگابایت)- قیمت 9.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (15 گیگابایت)- قیمت 10.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (1.5 گیگابایت)- قیمت 11.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (1.5 گیگابایت)- قیمت 14.600 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (2.5 گیگابایت)- قیمت 14.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (2.5 گیگابایت)- قیمت 19.400 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (3 گیگابایت)- قیمت 16.500 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (4 گیگابایت)- قیمت 17.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (5 گیگابایت)- قیمت 19.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (7 گیگابایت)- قیمت 23.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (8 گیگابایت)- قیمت 26.500 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (10 گیگابایت)- قیمت 28.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (15 گیگابایت)- قیمت 34.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (20 گیگابایت)- قیمت 49.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (10 گیگابایت)- قیمت 8.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

اینترنت ماهانه رایتل (30 گیگابایت)- قیمت 9.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت ماهانه رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت ماهانه رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 جدول بسته‌های اینترنت 2 ماهه رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت 2 ماهه رایتل (12 گیگابایت)- قیمت 42.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 2 ماهه رایتل

اینترنت 2 ماهه رایتل (20 گیگابایت)- قیمت 68.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 2 ماهه رایتل

اینترنت 2 ماهه رایتل (28 گیگابایت)- قیمت 84.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 2 ماهه رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت 2 ماهه رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 جدول بسته‌های اینترنت 3 ماهه رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت 3 ماهه رایتل (15 گیگابایت)- قیمت 55.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 3 ماهه رایتل

اینترنت 3 ماهه رایتل (25 گیگابایت)- قیمت 75.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 3 ماهه رایتل

اینترنت 3 ماهه رایتل (35 گیگابایت)- قیمت 95.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 3 ماهه رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت 3 ماهه رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 جدول بسته‌های اینترنت 6 ماهه رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت 6 ماهه رایتل (15 گیگابایت)- قیمت 89.900 تومان - خرید آنلاین اینترنت 6 ماهه رایتل

اینترنت 6 ماهه رایتل (25 گیگابایت)- قیمت 130.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 6 ماهه رایتل

اینترنت 6 ماهه رایتل (35 گیگابایت)- قیمت 175.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت 6 ماهه رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت 6 ماهه رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 جدول بسته‌های اینترنت سالانه رایتل سیم کارت دائمی- زمستان 1400

اینترنت سالانه رایتل (15 گیگابایت)- قیمت 125.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت سالانه رایتل

اینترنت سالانه رایتل (25 گیگابایت)- قیمت 159.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت سالانه رایتل

اینترنت سالانه رایتل (35 گیگابایت)- قیمت 220.000 تومان - خرید آنلاین اینترنت سالانه رایتل

 جدول بسته‌های اینترنت سالانه رایتل سیم کارت دائمی- بهار 1400


 •  در هنگام خرید بسته‌های اینترنت مصرفی، به ساعت‌های مجاز مصرف که در نام هر بسته به آن اشاره شده ‌است، توجه کنید. (بسته‌های دارای ترافیک در ساعت‌های خاص و ساعت‌های افت مصرف تنها در زمان‌های اعلام شده قابل استفاده است)
 •  ساعت‌های افت مصرف از 2 الی 7 صبح است، به منظور تامین بهترین کیفیت قابل ارایه در شبکه رایتل، ساعت‌های افت مصرف در صورت تغییر رفتار اساسی مصرف مشترکین، ممکن است تغییر یابد.
 •  بسته‌های اینترنت نامحدود از سیاست سقف مصرف منصفانه پیروی می‌کنند. برای کسب اطلاعات تکمیلی در هنگام خرید به قسمت توضیحات بیشتر بسته مصرفی در اپلیکیشن رایتل من، سامانه مدیریت حساب، خرید بسته از وب سایت مراجعه کنید.

 نکات و شرایط

 • استفاده از سرویس اینترنت رایتل در قالب بسته مصرفی، آغازین یا خارج از بسته (تعرفه عادی) برای تمامی مشترکین رایتل با پهنای باند حرفه‌ای ارایه می‌شود.
 • احتمال تغییر در سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد.
 • بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بسته‌ها هستند.
 • جزییات مربوط به قوانین و مقررات طرح‌ها و بسته‌ها از طریق تماس با مرکز خدمات مشتریان قابل دسترسی است.
 • درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و ...)، می‌توانید از سایر خدمات بسته تا پایان مهلت زمان اعتبار آن، استفاده کنید.
 • استفاده از تمامی بسته‌های سیم‌کارت‌های رایتل شامل (مکالمه، پیامک و اینترنت) در همه مناطق تحت پوشش شبکه نسل‌های نوین ارتباطی رایتل (3G/4G) و با خدمت رومینگ ملی (شبکه نسل دوم / 2G اپراتورهای میزبان) امکان‌پذیر است.
 • برخورداري از خدمات سرويس اينترنت نسل چهارم رايتل بدون نياز به تعويض سيم کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی 4G و فعال بودن تنظيمات اينترنت نسل چهارم دستگاه شما در تمام طرح‌های رايتل فراهم است.
 • با خرید محصولات امنیتی، می‌توانید از بسته‌های مصرفی متنوع رایتل نیز، با قیمتی استثنایی بهره‌مند شوید. اطلاعات بیشتر در مورد این محصولات و ویژگی‌های آن را می‌توانید در صفحه نرم افزارهای کاربردی دریافت کنید.
 • مصرف از حجم ترافیک عادی خدمات داده (در قالب بسته یا تعرفه عادی) جهت بازدید و استفاده از خدمات و محصولات بومی که فهرست آنها در صفحه ترافیک بومی آمده است، مشمول 50% کاهش تعرفه است، به عبارت دیگر، به ازای هر واحد مصرف ترافیک داخلی نصف تعرفه عادی از حساب شما مشترک عزیز کسر می‌شود. در هنگام مصرف خدمات داده در قالب بسته خریداری شده نیز مصرفِ هر دو واحد ترافیک داخلی معادل یک واحد محسوب می‌شود. لازم به ذکر است، مصرف سرویس اینترنت در وب‌سایت‌های بین الملل همچنان با تعرفه همیشگی صورت می‌گیرد.
 • اطلاعات بیشتر در مورد ترافیک بومی و بین‌الملل را می‌توانید در صفحه ترافیک بومی مشاهده کنید.
 • امکان خرید بسته‌های نامحدود ویژه ساعت‌های افت مصرف از تمامی روش‌های خرید بسته، تنها در ساعت‌های 2 الی 7 صبح فراهم است و بلافاصله پس از خرید بسته‌های نامحدود، زمان استفاده از هر بسته آغاز خواهد شد. در زمان خرید بسته‌های نامحدود رایتل به ساعت‌های مجاز استفاده و مهلت استفاده از هر بسته دقت کنید.
 • امکان خرید و استفاده هم‌زمان از بسته‌های نامحدود وجود ندارد و تنها با اتمام مهلت استفاده از هر بسته نامحدود، می‌توانید مجدد اقدام به خرید بسته نامحدود دیگری کنید.

ماهنامه شبکه را از کجا تهیه کنیم؟
ماهنامه شبکه را می‌توانید از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و نیز از دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه نمائید.

ثبت اشتراک نسخه کاغذی ماهنامه شبکه     
ثبت اشتراک نسخه آنلاین

 

کتاب الکترونیک +Network راهنمای شبکه‌ها

 • برای دانلود تنها کتاب کامل ترجمه فارسی +Network  اینجا  کلیک کنید.

کتاب الکترونیک دوره مقدماتی آموزش پایتون

 • اگر قصد یادگیری برنامه‌نویسی را دارید ولی هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارید اینجا کلیک کنید.

ایسوس

نظر شما چیست؟