26/06/1396 - 21:08
لیست قیمت بسته‌های اینترنت نوترینو همراه اول
نوترینو نام تجاری سرویس اینترنت نسل سوم (3G)، نسل چهارم (4G) و نسل چهار ونیم (4.5G) همراه اول است. همراه اول بسته‌های مختلف این سرویس را برای مشترکین دائمی و اعتباری خود ارائه داده. در ادامه آخرین لیست بسته‌های اینترنت پرسرعت نوترینو را ببینید.

معرفی سرویس

همراه اول به منظور تسهیل خرید بسته های نوترینو، این امکان را فراهم نموده است تا مشترک تنها با یک بار مراجعه به سرشماره #1* و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی خود بتواند به صورت مستقیم بسته نوترینو را فعال نماید. بدین ترتیب دیگر مشترکین دیگر نیاز به خرید و اعمال مکرر شارژ و انجام چند نوبت عملیات بانکی نخواهند داشت و می توانند تنها با یکبار مراجعه به سرشماره #1*، بسته های نوترینو را به سرعت و براحتی خریداری و فعال نمایند.

قوانین کلی

  •  امکان خرید بسته از طریق این درگاه برای کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول امکان پذیر است.
  •  کلیه مشترکین می توانند برای خود و یا مشترک دیگری اقدام به خرید بسته نمایند.
  •  خط مشترک دائمی می بایست خط نرمال باشد.
  •  دسترسی مستقیم به این سرویس از طریق شماره گیری #5*1*  ممکن می باشد.
  •  در حال حاضر امکان هدیه بسته های نوترینوی جدول ذیل برای مشترکین از طریق درگاه #1* فراهم می باشد

 

بسته های قابل فعال سازی از طریق درگاه #1*

مدت اعتبار

دائمی / اعتباری

حجم بسته

هزینه بسته (تومان)

روش فعالسازی

روزانه

هدیه شبانه

یک روزه

دائمی/ اعتباری

۱۵۰MB

-

۱,۰۰۰ تومان

*۱*۵۱۱#

دائمی/ اعتباری

۱۰۰MB

۱۰۰MB

۱,۵۰۰ تومان

*۱*۵۲۱۱#

دائمی/ اعتباری

۳۰۰MB

۳۰۰MB

۳,۵۰۰ تومان

*۱*۵۲۱۲#

دائمی/ اعتباری

۱ GB

۱ GB

۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۱۳#

دائمی/ اعتباری

۳ GB

۳ GB

۱۰,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۱۴#

دائمی/ اعتباری

۳۰MB

۳۰MB

۹۰۰ تومان

*۱*۵۲۱۵#

دائمی/ اعتباری

-

۹۰۰MB

۹۰۰ تومان

*۱*۵۲۷۱#

هفت روزه

دائمی/ اعتباری

۸۰۰MB

-

۵,۰۰۰ تومان

*۱*۵۱۲#

دائمی/ اعتباری

-

۸۰۰MB

۱,۰۰۰ تومان

*۱*۵۱۳#

دائمی/ اعتباری

۱۰۰MB

۱۰۰MB

۲,۵۰۰ تومان

*۱*۵۲۲۱#

دائمی/ اعتباری

۳۰۰MB

۳۰۰MB

۵,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۲۲#

دائمی/ اعتباری

۱ GB

۱ GB

۱۰,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۲۳#

دائمی/ اعتباری

۳ GB

۳ GB

۱۳,۵۰۰ تومان

*۱*۵۲۲۴#

دائمی/ اعتباری

۵۰MB

۵۰MB

۱,۸۰۰ تومان

*۱*۵۲۲۵#

دائمی/ اعتباری

-

۱۰ GB

۴,۵۰۰ تومان

*۱*۵۲۷۲#

یک ماهه

دائمی/ اعتباری

۱۰۰MB

۱۰۰MB

۴,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۱#

دائمی/ اعتباری

۳۰۰MB

۳۰۰MB

۷,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۲#

دائمی/ اعتباری

۱ GB

۱ GB

۱۰,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۳#

دائمی/ اعتباری

۲ GB

۲ GB

۱۲,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۴#

دائمی/ اعتباری

۴ GB

۴ GB

۱۷,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۵#

دائمی/ اعتباری

۵ GB

-

۱۵,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۶#

دائمی/ اعتباری

۱۰ GB

-

۲۴,۹۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۷#

دائمی/ اعتباری

-

۲۲ GB

۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۷۳#

دائمی

۶ GB

۱ GB

۱۹,۹۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۶۱۱۱#

دائمی

۱۵ GB

-

۳۵,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۶۱۱۲#

دائمی

۲۵ GB

-

۵۷,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۶۱۱۳#

اعتباری

۲ GB

-

۱۱,۵۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۶۱۲۱#

اعتباری

۴ GB

-

۱۴,۹۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۶۱۲۲#

اعتباری

۷ GB

۱ GB

۲۱,۹۰۰ تومان

*۱*۵۲۳۶۱۲۳#

سه ماهه

دائمی/ اعتباری

۵ GB

-

۲۲,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۴۱#

دائمی/ اعتباری

۸ GB

-

۳۲,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۴۲#

دائمی/ اعتباری

۱۰ GB

-

۳۵,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۴۳#

دائمی/ اعتباری

۱۶ GB

-

۴۴,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۴۳#

دائمی/ اعتباری

۲۵ GB

-

۶۴,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۴۵۱#

دائمی/ اعتباری

۳۵ GB

-

۷۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۴۵۲#

دائمی/ اعتباری

۵۰ GB

-

۹۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۴۵۳#

دائمی/ اعتباری

۷۰ GB

-

۱۲۵,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۴۵۴#

 شش ماهه

دائمی/ اعتباری

۱۰ GB

-

۳۸,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۵۱#

دائمی/ اعتباری

۲۰ GB

-

۵۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۵۲#

دائمی/ اعتباری

۳۵ GB

-

۹۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۵۳#

دائمی/ اعتباری

۵۰ GB

-

۱۱۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۵۴۱#

دائمی/ اعتباری

۷۰ GB

-

۱۴۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۵۴۲#

دائمی/ اعتباری

۹۰ GB

-

۱۶۴,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۵۴۳#

  یکساله

دائمی/ اعتباری

۲۰ GB

-

۶۵,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۶۱#

دائمی/ اعتباری

۳۰ GB

-

۸۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۶۲#

دائمی/ اعتباری

۴۵ GB

-

۱۱۲,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۶۳#

دائمی/ اعتباری

۷۰ GB

-

۱۵۹,۰۰۰ تومان

*۱*۵۲۶۴#

 

راهنمای فعال سازی و خرید بسته نوترینو از طریق سامانه #1*

 ابتدا مشترکین می بایست با شماره گیری #1* و انتخاب گزینه 5 و یا شماره گیری مستقیم  #5*1* وارد سامانه خرید بسته نوترینو شوند.
 پس از ورود به منوی ۵، منوی بسته های نوترینو دیده می شود و مشترک نوع بسته نوترینو مورد نظر خود را انتخاب می نماید:

۱. خرید بسته الفا+

 سپس در منو، بسته های نوترینو نمایش داده می شود و مشترک می تواند بسته مورد نظر را انتخاب نماید.

 در مرحله بعدی شماره دریافت کننده بسته توسط مشترک انتخاب می گردد. این شماره می تواند شماره خود مشترک و یا شماره دیگری باشد که وی وارد می کند. در این رابطه منوی ذیل نمایش داده می شود:

۱.خودم
۲. شماره دیگری را وارد کنید.

 پس از انتخاب شماره، خرید و فعال سازی مطابق با جدول فوق انجام می گردد (بطور مستقیم از طریق عملیات بانکی و یا لحاظ شدن در قبض مشترک)
در صورتی که مشترک دریافت کننده، بسته فعال دیگری داشته باشد، این موضوع به خریدار اطلاع رسانی می شود که وی نمی تواند بسته­ای هدیه بدهد و فرآیند در این مرحله قبل از ارسال به درگاه بانک به پایان می­رسد.
 در صورت امکان هدیه دادن به دریافت کننده، مشترک خریدار (مشترک دائمی که برای اعتباری خرید می کند و یا مشترک اعتباری که برای خود یا دیگران خرید می کند) به درگاه بانک هدایت شده و پس از وارد کردن اطلاعات بانکی مبلغ بسته از حساب بانکی مشترک کسر و بسته مورد نظر برای دریافت کننده فعال می شود.

ایسوس

نظر شما چیست؟