در کمیته ملی استاندارد سازمان ملی استاندارد
02/03/1394 - 19:14
تصویب استانداردهای ملی حوزه شبکه توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
آزاد معروفی، مسئول کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران می‌گوید: «سرانجام تلاش‌های چند ساله کمیته کارشناسی سازمان برای ترجمه، بومی‌سازی و تدوین استانداردهای حوزه شبکه به نتیجه رسید و این استانداردها در کمیته ملی استاندارد سازمان ملی استاندارد تصویب شد.»

1606683296_1_0.gif

معروفی با اشاره به تفاهمنامه سازمان نصر تهران و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران درخصوص تدوین این استانداردها گفت: «براساس تفاهم‌نامه میان دو سازمان، درابتدای فعالیت سومین دوره هیات مدیره سازمان نصر تهران، کمیته کارشناسی ترجمه و تدوین این استانداردها با هدایت و نظارت رئیس وقت نصر تهران تشکیل شد و خوشبختانه پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، سازمان موفق شد این استانداردها را به تصویب سازمان ملی استاندارد برساند. 

الزام پایان کارساختمان ها برای اخذ تایید مهندسان شبکه
آزاده داننده، رئیس سومین دوره هیات مدیره سازمان نصر تهران به عنوان ناظر کمیته تدوین این استانداردها  می‌گوید: «هدف از تدوین استانداردهای ملی حوزه شبکه این بود که استانداردهای تاسیسات شبکه‌های رایانه‌ای نیز همچون سایر ملزومات پایان کار یک ساختمان اداری، تجاری و مسکونی، مورد تایید کارشناسان شبکه قرار گیرد.»
داننده ادامه می‌دهد: «به همین منظور یک کمیته کارشناسی به منظور ترجمه و تدوین استانداردهای جهانی شبکه با مشارکت متخصصان شبکههای رایانهای و کارشناسان استانداردسازی شکل گرفت؛ هسته اصلی این استانداردها، استاندارد کابل کشی ساختمان است.» رئیس سومین دوره هیات مدیره سازمان نصر تهران با اشاره به جلسات و تعاملات صورت گرفته با سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری و سازمان نظام مهندسی عمران ساختمان دراین خصوص گفت: «سازمان نصر تهران جلسات مستمری را با این سازمان ها به منظور همفکری و بررسی راههای عرضه استانداردهای ملی شبکه برگزار کرد و خوشبختانه موفق شد پس از سه سال تلاش مداوم، این استانداردها را پس از اعمال اصلاحات جزئی به تصویب کمیته ملی سازمان ملی استاندارد ایران برساند.» داننده افزود: «درحال حاضر سازمان نصر تهران درحال پیگیری" تدوین ضوابط و مقرراتی " برای ضرورت اجرای این استانداردها از طریق نهادهای ذی ربط است.»

ایجاد بازار جدید کسب و کار برای مهندسان شبکه
مسئول کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران، با تاکید براینکه تدوین این استانداردها، دستاورد بزرگی برای سازمان نصر، مهندسان و کارشناسان حوزه شبکههای رایانهای محسوب میشود، گفت: «این استانداردها یکی از ارکان نظام مهندسی شبکه محسوب میشود و با ابلاغ ضرورت اجرای آن در ساختمانهای تجاری، اداری و مسکونی میتواند کسب و کار جدیدی را پیش روی مهندسان و کارشناسان حوزه شبکههای رایانهای ایجاد کند.» معروفی با بیان اینکه سازمان نصر تهران، مجری احراز صلاحیت مهندسان و کارشناسان شبکه در اجرای این استانداردها خواهد بود، تاکید کرد: «سازمان نصر تهران با برخورداری از توان کارشناسی کمیسیونهای خود و تجارب برگزاری آزمونهای مشاوران فناوری اطلاعات، مهندسان شبکه را برای تایید این استانداردها در ساختمانها، احراز صلاحیت می کند.»
او درخصوص مفاد تفاهمنامه سازمان نصر تهران و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران دراین رابطه گفت: «همکاری در زمینه تهیه لایحه ضرورت پیش‌بینی و استفاده از استانداردهای مهندسی شبکه‌های رایانه‌ای، برق اضطراری و سیستم‌های هوشمند مدیریت ساختمان در ساختمان‌های اداری، تجاری، دولتی، عمومی و مسکونی بلندمرتبه با نظارت مشاوران احرازصلاحیت‌شده حقوقی و حقیقی IT موضوع اصلی این تفاهم‌نامه بود.»

به گفته معروفی، تعهدات سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در این تفاهمنامه، ارایه دفاع از لایحه مذکور در شورای شهر تهران و همکاری در تهیه، تدوین و بومی‌سازی استانداردهای مربوطه و تعیین ساز و کار مناسب برای ضمانت‌های اجرایی آن عنوان شده است.

 

ایسوس

نظر شما چیست؟