تا دو هفته دیگر
هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌شود
هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطابق با ماده 59 آئین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای با حضور اعضای هیات مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور برگزار می‌شود. از جمله مهم‌ترین اختیارات هیات عمومی سازمان نصر می‌توان به انتخاب اعضای شورای مرکزی اشاره کرد که هر سه سال یکبار با پایان یافتن یک دوره شورا و آغاز دوره بعد انجام می‌شود.

همچنین استماع و ارزیابی و گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیت‌های یک ساله نظام، بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی، بررسی و تصویب خط مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی، دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آنها به‌همراه اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی در زمره وظایف و اختیارات هیات عمومی به‌شمار می‌رود.

بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی، بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیات عمومی، بررسی و تصویب نظام‌نامه پیشنهادی شورای مرکزی درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام و انتخاب بازرس نیز جزو وظایف و اختیارات هیات عمومی محسوب می‌شود.

هیات عمومی سال‌جاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز 10 اسفندماه از ساعت 9 تا 13 در سالن همایش هتل کوثر برگزار می‌شود.

 

برچسب: 

مطالب پربازدید

توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال