راهنمای ثبت نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
ثبت نام محصولات ایران خودرو - 5 آبان 1401
گروه صنعتی ایران‌خودرو دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش یک ساله محصولات خود را برای سه گروه متقاضیان عادی، دارندگان خودرو فرسوده و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به اجرا گذاشت. در ادامه به راهنمای ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی خودرو و شرايط فروش محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو اشاره شده است.

1606683296_1_0.gif

آغاز فروش محصولات ایران خودرو- 5 آبان 1401

 • گروه صنعتی ایران‌خودرو دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش یک ساله محصولات خود را برای سه گروه متقاضیان عادی، دارندگان خودرو فرسوده و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به اجرا گذاشت.

سی و نهمين مرحله فروش فوق العاده محصولات ايران خودرو (ويژه متقاضيان عادی )

 • بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان محترم و نمايندگيهای مجاز ميرساند شرايط فروش فوق العاده برخی از محصولات ايران خودرو با موعد تحويل 3 ماهه و از طريق قرعه كشی به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد.
 • آغاز طرح فروش فوق العاده محصولات ایران خودرواز طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو از 1401/08/05 آغاز می‌شود و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

متقاضيانی كه در قرعه كشی های قبلی خودروسازان، انتخاب نشده اند نيز ميتوانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبت نام نمايند.

** در اين طرح قيمت قطعی بوده و موعد تحويل خودروها 3 ماهه خواهد بود.

 • نكته1 :قبل از قرعه كشی، متقاضی هيچگونه وجهی واريز نخواهد نمود.
 • نكته2 :برندگان و منتخبين طرحهای قبلی كه موفق به واريز وجه نشدهاند، نيز ميتوانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتی محصولات ايران خودرو، نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.
 • نكته3 :به اطلاع متقاضيان محترم ميرساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با بخشنامه پيش فروش انجام می شود و مشتری ميتواند فقط در يك بخشنامه و فقط در يك خودروسازثبت نام نمايد.
 • نكته 4 :نمايندگان محترم می ايست اين بخشنامه را برای اطلاع بيشتر در محل رؤيت عموم هموطنان قرار دهند.

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام فروش فوق العاده محصولات ايران خودرو (ويژه متقاضيان عادی )

 • طرح فروش فوق العاده(با موعد تحويل 3 ماهه) برخی محصولات شركت ايران خودرو(با روش قرعه كشی) مطاابق جدول زیر روز پنجشنبه مورخ 1401/08/05 شروع و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.
 • مطابق با بخشنامه شماره 4249 دريافت كد كاربری و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتی از الزامات ثبت نام می باشد.
 • لذا بديهی است در صورت عدم دريافت كد كاربری و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود. 

مراحل ثبت نام تا واريز وجه فروش فوق العاده

 • مرحله اول : متقاضی، با وارد نمودن كد كاربری و كلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد می شود و خودرو را انتخاب مينمايد.

نكته: متقاضيان می توانند قبل از انتخاب خودرو و روش ثبت نام نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.

 • مرحله دوم: در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضی كد پيگيری اختصاص داده ميشود.
 • مرحله سوم: مراسم قرعه كشی پس از پايان مهلت ثبت نام و با حضور مراجع نظارتی برگزار ميگردد.
 • مرحله چهارم: فهرست منتخبين قرعه كشی، حداكثر 3 روز پس از پايان ثبتنام از طريق سايت فروش اينترنتی و ارسال پيامك اعلام ميگردد و متقاضی ميبايست با مراجعه به سايت، از وضعيت ثبت نام خود (انتخاب يا عدم انتخاب در قرعه كشی) مطلع گردد.
 • مرحله پنجم: فرد انتخاب شده، مي بايست ظرف مهلت 3 روز وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتی ايران خودرو به آدرس: ir.ikco.esale واريز نمايند . در صورت عدم واريز وجه ، ثبت نام متقاضی كان لم يكن تلقی ميگردد.

نكته 1: در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار (شرايط عمومی و اختصاصی)در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضی كان لم يكن تلقی ميشود و وجه مشتری حداكثر ظرف مدت 20 روز به شماره شبای معرفی شده، مسترد ميگردد و هيچگونه مسئوليتی از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

نكته 2 : متقاضيانی كه فاقد هر يك از شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در بخشنامه (مثال دارا بودن پلاك فعال انتظامی نصب شده برروی خودروهای سواری با كاربری شخصی يا فاقد گواهينامه رانندگی حداقل پايه سوم معتبر(عدم انقضای تاريخ اعتبار) و... باشند، در صورت اقدام به ثبت نام، ضمن كان لم يكن تلقی شدن ثبت نام ايشان، به مدت 3 سال از ثبتنام درتمامی طرح های فروش آتی محصولات شركت ايران خودرو محروم خواهند شد .

نكته 3 :در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.

شرايط عمومی و اختصاصی بخشنامه فروش فوق العاده محصولات ايران خودرو (ويژه متقاضيان عادی)


طرح پيش فروش محصولات ايران خودرو از طريق قرعه كشی (طرح متقاضيان عادی) آبان 1401

بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان محترم و نمايندگی های مجاز ميرساند شرايط پيش فروش برخی از محصولات شركت ايران خودرو با موعد تحويل (حداكثر12 ماهه) از طريق قرعه كشی به شرح ذيل اعلام می گردد.

** متقاضيانی كه در قرعه كشی های قبلی خودروسازان انتخاب نشدهاند، ميتوانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبت نام نمايند.

در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود.

 • نكته 1 :قبل از قرعه كشی، متقاضی هيچگونه وجهی واريز نخواهد نمود.
 • نكته 2 :به اطلاع مشتريان محترم می رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با بخشنامه فروش فوق العاده انجام ميشود و مشتری ميتواند فقط در يك بخشنامه و فقط در يك خودروسازثبت نام نمايد.
 • نكته 3 :در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام پيش فروش 12 ماهه

 • طرح پيش فروش عادی (با موعد تحويل حداكثر 12 ماهه) برخی محصولات شركت ايران خودرو(با روش قرعه كشی) و مطابق جدول ذيل از پنجشنبه مورخ 1401/08/05شروع و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

شرايط عمومی و اختصاصی بخشنامه پيش فروش 12 ماهه محصولات ايران خودرو (ويژه متقاضيان عادی)


 فروش فوق العاده طرح جايگزينی خودروهای فرسوده غير تاكسی از طريق قرعه كشی آبان 1401

 • بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط می رساند در راستای ابلاغ بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال 1401(طرح جايگزينی خودروهای فرسوده) ، برای مالكين خودروهای فرسوده كه شرايط آن در سامانه فروش شركت ايران خودرو به نشانی ir.ikco.esale اعلام می گردد ، امكان ثبت نام يك دستگاه از محصولات ايران خودرو به قيمت مصوب انعقاد قرارداد با ايران خودرو فراهم شده است.

همچنين به اطلاع ميرساند قرعه كشی اين بخشنامه بصورت همزمان با بخشنامه های جاری فروش فوق العاده و پيش فروش انجام مي شود و اطلاعات متقاضيان طرح مذكور از طريق سايت ايران خودرو به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارسال ميگردد، تا پس از شناسايی متقاضيان حائز شرايط، امكان شركت در قرعه كشی برای متقاضيان واجد شرايط، ميسر گردد.

 • نكته1 :تشخيص واجدين شرايط بر عهده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور ميباشد.
 • نكته2 :اجرای فرآيند ثبت نام وقرعه كشی در سامانه ايران خودرو و تحت نظارت وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان انجام می شود.
 • نكته3 :شرايط خودروهای فرسوده مطابق با آئين نامه های مرتبط آئين نامه از رده خارج كردن خودروها فرسوده و آئين نامه موضوع

ماده 8 قانون هوای پاك و اصلاحات آن( می باشد كه در سايت فروش ايران خودرو به نشانی ir.ikco.esale بارگذاری شده است. پاسخگويی در خصوص ابهامات احتمالی، توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت صورت می پذيرد.

 • نكته 4: قبل از احراز صلاحيت دارنده خودروی فرسوده از سوی ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و اعلام منتخبين قرعه كشی از سوی سامانه فروش ايران خودرو و طی مراحل اسقاط خودروی فرسوده، متقاضيان امكان واريز هيچگونه وجهی را به ايران خودرو نخواهد داشت.
 • نكته 5: حداكثر مهلت اجرای فرآيند اسقاط خودروی فرسوده بر اساس ضوابط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، پس از برنده شدن در قرعهكشي، از سوي آن ستاد دو ماه تعيين شده است. بديهی است در صورت هرگونه تأخير ، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود
 • نكته 6: متقاضيان واجد شرايطی كه در قرعه كشی برنده شده باشند می بايست در مركز اسقاط و قبل از اسقاط خودروی فرسوده با تنظيم اقرارنامه هرگونه ادعايی در خصوص نحوه استفاده از گواهی اسقاط صادر شده در سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ارزش آن را از خود سلب و ساقط نمايد .
 • نكته 7: متقاضيانی خودروی فرسوده كه می خواهند وجه خودروی فرسوده و يا ارزش لاشه و يا امتيازات گواهی اسقاط را از مركز اسقاط دريافت نمايند نمی توانند در اين طرح شركت نمايند .
 • نكته 8: قيمت فروش محصولات توسط شركت ايران خودرو معادل قيمت مصوب فروش در زمان واريز وجه ميباشد. مجدداً تأكيد ميگردد متقاضيان پس از طی مراحل تأييد احراز شرايط از سوی ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و انتخاب از طريق قرعه كشی درسامانه فروش ايران خودرو و طی مراحل اسقاط خودروی فرسوده به اين شركت معرفی ميگردند و پس از آن امكان واريز وجه ميسر خواهد بود .
 • نكته 9: به اطلاع می رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با ساير بخشنامه های فروش فوق العاده و پيش فروش انجام می شود و متقاضيان محترم فقط می توانند در يك بخشنامه و فقط در يك خودروساز ثبت نام نمايند.

* نمايندگان محترم ميبايست اين بخشنامه را برای اطلاع بيشتر متقاضيان حائز شرايط، در محل رؤيت هموطنان قرار دهند.

 تاريخ شروع و مهلت ثبت نام طرح جايگزينی خودروهای فرسوده غير تاكسی

 • طرح فروش فوق العاده برخی محصولات شركت ايران خودرو ويژه قانون جايگزينی خودروهای فرسوده،(در صورت لزوم باا روش قرعه كشی) مطابق جدول از روز پنجشنبه مورخ 1401/08/05شروع و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

 مراحل ثبت نام تا واريز وجه طرح جايگزينی خودروهای فرسوده غير تاكسی

 • مرحله اول: متقاضی با مراجعه به سايت ir.ikco.esale نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود اقدام می نمايد.
 • مرحله دوم: پس از انتخاب نوع ثبت نام توسط متقاضی به مرحله ثبت اطلاعات هويتی هدايت شده و نسبت به ايجاد/ويرايش پروفايل اقدام می نمايد.

* نكته: متقاضيان می توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.

 • مرحله سوم: متقاضی محترم ميبايست اطلاات خودروی فرسوده را ثبت و تأييد نمايد. پذيرش تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات صحيح به عهده متقاضی ميباشد.
 • مرحله چهارم: در پايان فرآيند ثبت نام در سامانه فروش ايران خودرو، به متقاضی (مالك خودروی فرسوده) كد پيگيری اختصاص داده ميشود.
 • مرحله پنجم: در صورت لزوم، مراسم قرعه كشی پس از پايان مهلت ثبتنام و با حضور مراجع نظارتی برگزار ميگردد.
 • مرحله ششم: اعلام منتخبين قرعه كشی(مالكين خودروهای فرسوده)، ازطريق سايت فروش اينترنتی ir.ikco.esale و يا ارسال پيامك اطلاع رسانی ميگردد. متقاضی ميبايست با ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشی " انتخاب يا عدم انتخاب " مطلع گردد. (زمان قرعه كشی نيز متعاقبا اعلام می گردد).
 • مرحله هفتم: شرايط خودروی فرسوده در سامانه فروش ايران خودرو اعلام و فرآيند اسقاط از طريق سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام خواهد شد. فرد منتخب و تأييد شده ميبايست ظرف مهلت حداكثر دوماه، فرآيند اسقاط خودروی فرسوده خود را انجام داده و پس از ثبت تاييد راهور در سيستم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتی ايران خودرو به نشانی: ir.ikco.esale واريز نمايند. در صورت عدم واريز وجه،ثبت نام متقاضی كان لم يكن تلقی شده و تعيين تكليف گواهی اسقاط صادر شده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام ميگيرد.

نكته 1 :در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار ( شرايط عمومی و اختصاصی ) در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضی كان لم يكن تلقی ميشود و وجه مشتری حداكثر ظرف مدت 20 روز به شماره حساب و يا شبای معرفی شده، مسترد ميگردد و هيچگونه مسئوليتی از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

نكته 2 : در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.

شرايط عمومی و اختصاصی بخشنامه طرح جايگزينی خودروهای فرسوده غير تاكسی


سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

 •  در راستای اجرای بند 5 از دستورهای ابلاغی رئیس‌جمهوری در رابطه با چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» فعال شد.

تاریخ آغاز ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

 •  متقاضیان قادر خواهند بود از بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت‌های خودروسازی ارائه شده است، مطلع شوند و از روز پنجشنبه 5 آبان1401، امکان ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فراهم خواهد شد.

 جزئیات ثبت نام خودرو

 • در نخستین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بازه‌ زمانی 4 روزه برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

 • عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چند برابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.
 • به گفته توکلی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، میزان عرضه‌ای که در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام خواهد شد، چندین برابر دوره‌های قبل است به نحوی که در سازوکار این سامانه برای آنکه هجوم زیادی هم اتفاق نیفتد، بازه زمانی مشخص تعیین خواهد شد و متقاضیان با عرضه تعداد قابل توجهی خودرو از سوی خودروسازان متعدد مواجه خواهند بود و دیگر مهلت زمان چند روزه برای ثبت‌نام مطرح نیست.
 • طی یک بازه مشخص خودروسازان، محصولات خود را با هم عرضه می‌کنند و مشتریان در این مدت مشخص می‌توانند با قدرت انتخاب بالا اقدام به خرید خودرو مورد نظر خود کنند. روال تحویل به این صورت خواهد بود که برای تقاضاهای بیش از ظرفیت، مشتریان نهایی به شیوه قرعه‌کشی تعیین خواهند شد؛ در غیراین صورت خودرو به هر فرد ثبت‌نام کننده تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده در جهت افزایش عرضه و قاعدتاً با توجه به اینکه، شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که مصرف‌کننده واقعی می‌تواند از این طرح بهره ببرد، مرحله به مرحله تقاضاهای سوداگرانه حذف و بتدریج در گام‌های بعدی قرعه‌کشی حذف خواهد شد.
 • توکلی اضافه کرده است "تفاوت تخصیص خودرو در این سامانه نسبت به فروش‌های گذشته، مؤثر نبودن تقدم تأخر زمان ثبت‌نام متقاضیان در برنده شدن (در طرح‌های بدون قرعه‌کشی که تقدم و تأخر ثبت‌نام مؤثر بوده و در طرح‌های فروش خودروسازان خصوصی) متقاضی است".
 • روند ثبت در این سامانه به این صورت است که متقاضیان می‌توانند با اعلام شرایط فروش، فعال‌سازی بخشنامه‌ها و به دنبال آن آغاز مرحله ثبت درخواست خودرو (شرکت در قرعه‌کشی محصولات)، با مراجعه به صفحه اصلی سامانه sale.iranecar.com و مشاهده لیست خودروهای قابل عرضه، اقدام به ثبت درخواست کنند.

 

راهنمای ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

متقاضیان می‌توانند با اعلام شرایط فروش، فعال‌سازی بخشنامه‌ها و به دنبال آن آغاز مرحله ثبت درخواست خرید خودرو (شرکت در قرعه‌کشی محصولات)، با مراجعه به صفحه اصلی سامانه sale.iranecar.com و مشاهده لیست خودروهای قابل عرضه، اقدام به ثبت درخواست کنند. مراحل درخواست خودرو به شرح زیر است:

مرحله اول: انتخاب گزینه «ورود / ثبت‌نام»

 • متقاضیان جهت ثبت اطلاعات شخصی (ثبت‌نام اینترنتی خودرو) خود در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، با انتخاب گزینه «ورود / ثبت‌نام» (از منوی اصلی سامانه) وارد صفحه ورود و ثبت‌نام خواهند شد.

 

 مرحله دوم: ایجاد حساب کاربری

 • با انتخاب گزینه «ثبت‌نام»، کاربر به صفحه اطلاعات اولیه مشتری هدایت می‌شود و با تکمیل این فرم، حساب کاربری خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد می‌کند. اطلاعات این فرم شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است.

 مرحله سوم: تکمیل فرم ثبت‌نام

 • کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت‌نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این فرم، کاربر اطلاعات تفصیلی خویش را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت می‌کند. تکمیل فیلدهای ستاره‌دار اجباری است. در نهایت، کاربر پس از انتخاب گزینه «ثبت و ادامه» وارد صفحه اصلی سامانه برای انتخاب خودرو می‌شود.

 مرحله چهارم: انتخاب خودرو

 • کاربر در این صفحه با مشاهده لیست خودروها می‌تواند اقدام به انتخاب خودرو مورد نظر خود کند.

 مرحله پنجم: انتخاب بخشنامه

 • کاربر در این مرحله، پس از انتخاب خودرو موردنظر خود، فهرست بخشنامه‌های فروش را مشاهده کرده و با انتخاب یکی از بخشنامه‌ها، وارد مرحله بعدی می‌شود. همچنین، آن گروه از کاربرانی که پیش از انتخاب خودرو، مراحل ثبت‌نام و ورود را طی نکرده باشند، قبل از هدایت به مرحله بعدی، صفحه «ورود / ثبت‌نام» را مشاهده می‌کنند.

 مرحله ششم: مشاهده اطلاعات

 • کاربر در این مرحله، کلیه اطلاعات ثبت‌شده در مراحل قبل را مشاهده و تایید می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعات شخصی متقاضی، اطلاعات بخشنامه و خودرو انتخاب‌شده خواهد بود.

 مرحله هفتم: دریافت کد رهگیری

 • کاربر در این مرحله، کد رهگیری مربوط به ثبت درخواست خود را دریافت خواهد کرد. با دریافت کد رهگیری، مرحله شرکت در قرعه‌کشی به اتمام رسیده و نام کاربر در فهرست کسانی که در قرعه‌کشی شرکت داده می‌شوند، قرار خواهد گرفت.

شرایط مجاز ثبت نام کنندگان

محدودیت های ارائه شده در این نوبت از فروش

 • انطباق همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت نام
 • کد ملی (هر کدملی یک خودرو)
 • سن (بالای 18 سال)

 • برای کلیه طرح های تا اطلاع ثانوی، محدودیت فاصله زمانی آخرین خرید، از سایر خودروسازها (48 ماهه) ملاک می‌باشد.
 • تبصره: الزام نداشتن پلاک فعال انتظامی برای طرح های فروش فوق العاده، فوری و پیش فروش ملاک عمل قرار خواهد گرفت
 • در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز متقاضی (شرایط عمومی و اختصاصی) در هر مرحله تا قبل از تحویل خودرو ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می شود و وجه مشتری حداکثر ظرف مدت 20 روز به شماره شبای معرفی شده مسترد می گردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه خودروساز نخواهد بود.
 • دارا بودن گواهینامه رانندگی خودرو
 • عدم امکان صلح در قراردادهای فروش
 • صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی بر اساس سامانه امتا
 • غیرفعال نمودن گارانتی خودرو پس از 5 ماه و 1000 کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه برای سرویس اولیه.
 • توجه به آدرس درگاه پرداخت اینترنتی و اطمینان از اینکه آدرس آن، صرفاً و بدون هیچ حرف یا علامت اضافه و کم، با کلمهhttps شروع و صرفاً با عبارت shaparak.ir به پایان می‌رسد.
 • درصورت ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی و عدم واریز وجه تا 2 دوره نمی توان در طرح های فروش بعدی شرکت نماید.
 • از آنجا که به منظور شفاف سازی زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن؛ کلیه اطلاعات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطابق تبصره 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تجارت، قرار می گیرد؛ اینجانب با علم به کلیه مسولیتهای مترتب بر انجام این معامله بر فرد ثبت نام کننده مطابق مشخصات مندرج در سامانه فروش ؛ اقدام به ثبت نام می نمایم.

سوالات متداول

1- برای گزارش خطا در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، از کجا باید اقدام کنم؟

 • تماس با سامانه یکپارچه تخصیص خودرو: 54945-021
 • (پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از 8:00 تا 17:00 - پنجشنبه از 8:00 تا 12:00 - به جز روزهای تعطیل روزهای فروش ویژه: تا پایان زمان فروش و یا ارسال ایمیل به آدرس: info@iranecar.com )

2- چه مشکلاتی به خودروسازها مربوط می‌شود؟

 • قیمت روز خودرو، قیمت تمام‌شده خودرو، تحویل خودرو، ویرایش اطلاعات شخصی، تغییر رنگ خودرو، تغییر خودرو، انصراف از خرید، سود انصراف، مشکل در محاسبه سود مشارکت، ویرایش آدرس محل سکونت، گارانتی، سود تاخیر، تاریخ و زمان صدور دعوتنامه، منقضی‌شدن تاریخ دعوتنامه، مبلغ اعلام‌شده در دعوتنامه، صدور سند، پلاک خودرو، کارت طلایی، نقص فنی خودرو، انجام عملیات صلح، معاوضه خودروهای فرسوده

3- چه مشکلاتی به بانک‌ها مربوط می‌شود؟

 • خطاهای رخ‌داده در درگاه پرداخت، پیگیری ناموفق‌بودن تراکنش و اطلاع از زمان وجه کسر شده روزهای فروش ویژه: تا پایان زمان فروش

4- زمان تحویل خودروها چه زمانی است؟

 • زمان تحویل خودرو بنا به بخشنامه‌ها و شرایط فروش متغیر خواهد بود. کاربر در این خصوص می‌تواند با شماره پشتیبانی هر یک از شرکت‌های خودروسازی تماس حاصل کند. شماره‌های پشتیبانی مربوطه در انتهای صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درج شده است.

5- چه خودروهایی و با چه قیمت‌ها و چه شرایطی اعلام شده یا اعلام می‌شود؟

 • با توجه به شرایط اعلام‌شده توسط گروه‌های خودروسازی، این اطلاعات در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به‌روزرسانی شده و متقاضیان با مراجعه به این قسمت می‌توانند این اطلاعات را کسب کنند. در خصوص قیمت خودروها نیز در صورتی که اطلاعات مربوط به قیمت خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص وجود نداشته باشد، متقاضی می‌تواند با شماره‌های پشتیبانی گروه‌های خودروسازی تماس بگیرد.

6- مشخصات فنی خودرو چیست؟

 • برخی از اطلاعات مورد نیاز در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود دارد. همچنین، کاربر می‌تواند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های گروه‌های خودروسازی مراجعه کرده یا با شماره‌های پشتیبانی آن‌ها تماس بگیرد.

7- رنگ خودرو چه زمانی انتخاب می شود؟

 • بعد از قرعه‌کشی (پس از برنده شدن)، کاربر می‌تواند در مرحله پرداخت اقدام به انتخاب رنگ خودرو کند.

8- آيا خودروي ثبت نام شده داراي بيمه است؟

 • كليه خودروهاي توليدي پس از صدور فاكتور و تخصيص به مشتري، داراي بيمه‌نامه شخص ثالث هستند.

9- آدرس سایت ثبت نام چیست ؟

10- چگونه باید ثبت نام کنیم؟

 • هر زمان که گروه‌های خودروسازی شرایط ثبت‌نام را اعلام کنند، لیست خودروهای قابل انتخاب جهت ثبت‌نام روی سایت نمایش داده می‌شود. متقاضی با انتخاب خودرو و بخشنامه مورد نظر در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و تکمیل فرم ثبت‌نام، در قرعه‌کشی گروه خودروسازی مربوطه شرکت داده می‌شود (ثبت‌نام می‌شود).

11- آیا با دارا بودن پلاک موتور، می‌توان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت‌نام کرد؟

 • بله، پلاک موتور، عمومی، تاکسی و تراکتور در شرایط فروش امکان ثبت‌نام دارند.

12- اگر از بازار آزاد، خودرو خریداری کرده باشیم، آیا می‌توانیم در برنامه فروش شرکت کنیم؟

 • خیر، در شرایط فروش که در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ذکر شده، عنوان شده است که دارا بودن پلاک فعال، مانع از شرکت در قرعه‌کشی خواهد شد.

13- اگر ثبت‌نام کنیم و برنده شویم، آیا می‌توانیم در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنیم؟

 • خیر، در صورت برنده‌شدن، چه واریز وجه انجام شود و چه واریز انجام نشود، امکان شرکت در قرعه‌کشی بعد وجود نخواهد داشت.

14- اگر در برنامه فروش خودروسازی که اخیرا ثبت‌نام کرده‌ایم، برنده نشده باشیم، آیا می‌توانیم در برنامه فروش خودروسازی دیگری ثبت‌نام کنیم؟

 • بله

15- ثبت نام تا چه زمانی ادامه دارد؟

 • با توجه به شرایط اعلام‌شده توسط خودروسازی‌ها، این اطلاعات در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به‌روزرسانی شده و متقاضیان با مراجعه به این قسمت، می‌توانند از این‌گونه اطلاعات، مطلع شوند.

16- امکان تغییر مشخصات هویتی در چه مرحله‌ای وجود دارد؟

 • برای «بعضی» از مشخصات هویتی، امکان ویرایش وجود دارد. فقط برای کدملی و شماره موبایل، قابلیت ویرایش وجود ندارد.

17- می‌خواهم خودرو انتخاب کنم اما سامانه پیغام «شما در چند ماه گذشته خرید داشته‌اید» را نمایش می‌دهد. علت چیست؟

 • در صورتی که در چند ماه گذشته، خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی نداشته‌اید، لطفا با شماره پشتیبانی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به شماره  54945-021 تماس بگیرید.

18- می خواهم خودرو انتخاب کنم با پیغام "قبلا این خودرو را انتخاب کرده اید" مواجه می شوم. راهکار چیست؟

 • در صورتی که خودرو انتخاب نکرده باشید و یا در زمان مربوطه، انصراف داده باشید، لطفا با شماره پشتیبانی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به شماره 54945-021 تماس بگیرید.

19- مدت اعتبار کد رهگیری تا چه زمانی‌ست؟

 • مدت اعتبار کد رهگیری تا پایان زمان اعلام‌شده برای هر مرحله است. کد رهگیری در مرحله پرداخت اصلی، معتبر خواهد بود.

20- درخواست ارسال مجدد کد رهگیری دارم. چگونه می‌توانم پیگیری کنم؟

 • در پنل کاربری، امکان مشاهده کد رهگیری وجود دارد.

21- در حال حاضر، مبلغی پرداخت نکرده‌ام، و سیستم فقط کد رهگیری داده است. آیا ثبت‌نام شده‌ام؟

 • بله، در مرحله آخر ثبت‌نام در صورتی که کد رهگیری به مشتریان نمایش داده شود، به منزله ثبت‌نام موفق و حضور در قرعه‌کشی است.

22- من فقط ثبت‌نام کردم ولی خودرویی انتخاب نکردم، می‌توانم انصراف دهم؟

 • شما تا زمانی که خودرو انتخاب نکرده‌اید، در قرعه کشی شرکت داده نمی‌شوید. بنابراین، نیازی به انصراف یا حذف رکورد وجود ندارد.

23- من ثبت‌نام کرده‌ام، اما قصد کنسل کردن (یا تغییر خودرو) دارم. برای این کار چه اقدامی باید انجام دهم؟

 • در صورتی که زمان ثبت‌نام خودرو تمام نشده باشد، با مراجعه به سوابق خرید و گزینه «لیست ثبت‌نام‌ها و پرداخت‌ها» می‌توانید خودررو خود را حذف کنید (و بعد از آن خودروی دیگری را انتخاب کنید).

24- آیا پس از عملیات، امکان تغییر بخشنامه وجود دارد؟

 • بله، تا پایان زمان اعلام‌شده برای ثبت‌نام، امکان انصراف یا تغییر بخشنامه وجود دارد.

25- آیا امکان تغییر مدل یا رنگ خودرو پس از تایید وجود دارد؟

 • بله، تا پایان زمان اعلام‌شده برای ثبت‌نام، امکان انصراف یا تغییر بخشنامه وجود دارد. اما برای تغییر رنگ، در خصوص انتخاب‌شدن شما در مرحله قرعه‌کشی امکان‌پذیر است.

26- ثبت‌نام کرده‌ام و نمی‌دانم نتایج چه زمانی اعلام می‌شود؟

 • این گونه اطلاعات در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود داشته و متقاضیان با مراجعه به این صفحه، می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند.

27- من در قرعه‌کشی این نوبت برنده نشدم، مرحله بعدی چه زمانی است؟

 • لطفا اطلاعیه‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را دنبال کنید. به محض اطلاع‌رسانی از گروه‌های خودروسازی، در صفحه اول اعلام خواهد شد.

28- در صورت ثبت‌نام و برنده‌شدن در قرعه‌کشی و عدم واریز وجه، محدودیتی برای من اعمال می‌شود؟

 • در صورت ثبت‌نام و برنده‌شدن در قرعه‌کشی و عدم واریز وجه، کاربر تا 2 دوره نمی‌تواند در طرح‌های فروش بعدی شرکت کند.

ایسوس

نظر شما چیست؟